Harm van der Meer ontvangt lintje

Wolvega/Lelystad - Burgemeester André van de Nadort reikte vrijdagochtend een Koninklijke onderscheiding uit Harm van der Meer uit Wolvega. De uitreiking vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Wolvega. Van der Meer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Alle gedecoreerden zijn op 24 april, veelal telefonisch, door de burgemeesters van de diverse gemeentes op de hoogte gesteld van het feit dat ze een onderscheiding ontvangen. Er is toen tevens medegedeeld dat de fysieke onderscheiding op een nader te bepalen moment uitgereikt zou worden. De fysieke uitreiking van de onderscheiding was landelijk vastgesteld op vrijdag 3 juli.

Harm van der Meer is op 14 augustus 1938 geboren en getogen in Wijckel in Gaasterland. Opgroeiend in een boerengezin heeft hij de oorlogstijd intensief meegemaakt en dat heeft diepe sporen nagelaten.

Pionier in Lelystad

Van der Meer was in zijn werkzame leven (1967-2000) leraar aan het SCPO Basisonderwijs in Lelystad. Lelystad was nog in opbouw (de 1ste bewoners kwamen er in 1967) en Van der Meer zag het als een uitdaging om naast zijn betaalde baan als onderwijzer Lelystad te helpen in de opbouw. Hij heeft zich onder meer ingezet voor de oprichting van de ‘Ontmoetingskerk’, stond (mede) aan de wieg van korfbalvereniging Exakwa in Lelystad en was aanspreekpunt op allerlei gebieden voor nieuwe inwoners. Harm van der Meer wordt gezien als een van de pioniers van het Nieuwe Land, een periode van opbouw waarin hij zich, naast zijn baan in het onderwijs, ontpopte als een (vrijwillig) maatschappelijk werker.

Gastspreker Kamp Westerbork

Van der Meer is sinds 2008 actief als gastspreker bij het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, een project van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In die hoedanigheid vertelt hij aan leerlingen van basisen voortgezet onderwijs zijn persoonlijke oorlogsgeschiedenis. Hij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kennisoverdracht van de geschiedenis, met als belangrijkste doel de jeugd te laten beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en bewust te maken van de impact die een oorlog heeft op een mensenleven. Hij weet zijn pijnlijk negatieve oorlogservaringen om te zetten in een positieve en krachtige boodschap van begrip, verzoening en hoop.

Inzet op kerkelijk gebied

Van der Meer heeft als lid van de kerkenraad en ouderling in diverse kerkelijke gemeentes zijn sporen verdiend. Van 1968 tot 1971 had hij zitting in de kerkenraad als ouderling-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Opperdoes en Almersdorp. Hij was van 1985 tot 1997 ouderling en lid van de kerkenraad van de PKN wijkgemeente ‘de Poorten’ in Harderwijk. Van 1996 tot 2011 was hij betrokken bij PKN Emmeloord, Noordoosterpolder, ook als ouderling en lid van de liturgiecommissie. Het echtpaar Van der Meer is in 2014 in Wolvega gaan wonen. Sinds die tijd is Harm van de Meer actief betrokken bij de Protestantse Gemeente Wolvega.