Herdenking John van den Heuvel leidend in laatste week voor zomerreces raad Lelystad

Lelystad - Na het plotselinge overlijden van wethouder John van den Heuvel zijn college en gemeenteraad van Lelystad in beraad gegaan hoe zij John gepast kunnen herdenken. Uit piëteit met zijn nabestaanden worden pas zaterdag de nieuwe wethouders benoemd.

De uitvaart van John van den Heuvel vindt vrijdag 3 juli, in verband met de coronamaatregelen, in besloten kring plaats en met een maximum aantal bezoekers. De burgemeester, collegeleden en de fractievoorzitters zijn hierbij aanwezig.

Besloten herdenkingsmoment

Dinsdagavond 7 juli is er een besloten herdenkingsmoment in het stadhuis. Deze bijeenkomst is alleen voor de familie en genodigden, wederom met een maximum aantal bezoekers.

Deze week beslist de gemeenteraad nog over een aantal voorgelegde besluiten in een ‘gewone’ raadsvergadering. Daarin komt ook het voorstel tot benoeming van de nieuwe wethouders aan de orde.

Nieuwe wethouders

Uit piëteit met de nabestaanden van John van den Heuvel, worden pas zaterdag de nieuwe wethouders benoemd. Woensdag 1 juli wordt bekend wie de wethouders-kandidaten zijn; donderdag 2 juli kunnen de raadsleden hier over stemmen en zaterdag 4 juli om 10.00 uur vindt de (sobere) benoeming plaats in de raadzaal van het stadhuis. In verband met de coronamaatregelen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. De benoeming is wel live en online te volgen via www.lelystad.nl/raad of via het Facebook-kanaal @raadvanlelystad.

Voorafgaande aan de geplande BOB-sessies vanavond (dinsdag 30 juni) zal de burgemeester kort stilstaan
bij het overlijden van John van den Heuvel. Dit kan worden gevolgd via de bovenvermelde kanalen.

Condoleancegelegenheden

In het stadhuis kan het condoleanceregister worden getekend. Dit kan ook online via www.memori.nl/gedenkplaats/john-van-den-heuvel/. Woensdagavond 1 juli van 19.00 tot 19.45 uur is er, voor wie de uitvaart op 3 juli niet kan bijwonen, gelegenheid om afscheid te nemen van John van den Heuvel en de familie te condoleren in de Ölandhorst.