Geen huisvesting arbeidsmigranten op bedrijventerreinen

Dronten - De gemeenteraad van Dronten heeft donderdag ingestemd met een beleidsvisie over waar het naartoe moet met huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten in Dronten. Daar zijn wel een aantal scherpe randjes vanaf gehaald.

Waar en hoe

De visie voorziet erin waar in Dronten huisvesting kan komen voor studenten en arbeidsmigranten. Voor de eerste groep kan dat in de woonwijken, behalve in Dronten-Noord, in gewone huizen die als studentenhuis worden verhuurd. Grootschalige huisvesting moet bij voorkeur plaatsvinden op en rond de campus.

Arbeidsmigranten kunnen ook terecht in nieuw te ontwikkelen grootschalige accommodaties buiten de bebouwde kom of middelgrote accommodaties binnen de bebouwde kom. Ook gewone huizen kunnen als kamerverhuurpand worden aangeboden, maar tussen dat soort panden geldt net als bij studentenhuizen een afstandscriterium van honderd meter afstand tussen de kamerverhuurpanden. Bovendien gelden er nog op te stellen regels waarmee overlast moet worden voorkomen voor de buurt, waar huurders en verhuurders zich aan moeten houden.

Niet op bedrijventerreinen

De gemeenteraad heeft op voorstel van het CDA en D66 wel besloten dat er geen huisvesting voor arbeidsmigranten mag plaatsvinden op bedrijventerreinen. Niet alleen zijn veel bedrijventerreinen helemaal niet geschikt voor bewoning, D66’er Rob van der Schans had ook een schrikbeeld voor ogen waarbij op zichtlocaties dichtbij de bebouwde kom voorzieningen komen voor arbeidsmigranten.

Participatie

Daarnaast blijft het mogelijk dat een ontwikkelaar, die te kampen heeft met bijvoorbeeld langdurige leegstand in een studentencomplex, door het ‘afwijkingsbeleid’ de huisvesting tijdelijk mag gebruiken voor andere doelgroepen. Op voorstel van GroenLinks, D66, Leefbaar Dronten en de SP is daar nog wel als voorwaarde bij gesteld dat er dan wel middels een participatieproces daarover eerst overleg moet plaatsvinden met betrokken en omwonenden. Een aanvraag wordt pas toegekend als de aanvrager kan aantonen dat zo’n participatieproces goed is doorlopen.

Meer huisvesting

Met de nieuwe regels moet de deur open worden gezet naar de ontwikkeling van meer huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten de komende jaren. In totaal is er behoefte aan ruim 1.300 extra plekken de komende drie jaar.

Gerelateerd nieuws