Stekeligheden en harde woorden tijdens debat over nieuwe coalitie

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad heeft donderdagavond gepraat over het voorstel voor een nieuw college van VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen dat er ligt.

Daarbij was er teleurstelling en blijdschap, werden wat stekeligheden uitgewisseld, werden enkele oude koeien uit de sloot gehaald en werd het een enkele keer echt onvriendelijk en persoonlijk. Maar uiteindelijk werd door een ieder de hoop uitgesproken dat deze coalitie stabiel zal zijn en de samenwerking zal zoeken met de gehele gemeenteraad. Nog voor het zomerreces moeten de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd en zullen Nelly den Os (PvdA) en Peter Schot (D66) het veld moeten ruimen.

Nieuwe inzichten

De discussie bood, naast de onvriendelijkheden en persoonlijke woordenwisselingen, ook nog wat nieuwe inzichten in de gesprekken die de afgelopen drie maanden zijn gevoerd. In maart stapten eerst de InwonersPartij en daarna de ChristenUnie uit de coalitie met VVD, PvdA, D66 en SP, waarna er een minderheidscoalitie achterbleef. In eerste instantie wilden die vier als zodanig met elkaar doorgaan, maar daarna kwamen er aanbiedingen van enerzijds GroenLinks, Jong Lelystad en Mooi Lelystad en anderzijds Leefbaar Lelystad en de InwonersPartij om de minderheidscoalitie toch aan een meerderheid te helpen.

Motorblok

De grootste partij in de gemeenteraad, de VVD, stelde daarom een verkenner aan om die twee opties te onderzoeken. De verkenner constateerde dat het niet ging lukken. Hij gaf ook aan dat er alleen een meerderheid mogelijk zou zijn als er ook aan het ‘motorblok’ van VVD, PvdA, D66 en SP getornd kon worden. Aldus geschiedde.

Blokkades

Probleem was namelijk dat D66 zichzelf niet in een coalitie met Leefbaar Lelystad zag zitten. Dat was al bekend. Maar er waren meer blokkades. De VVD wilde niet met Jong Lelystad in een coalitie, omdat ze die partij te onervaren vinden en te weinig overlappingen zien in beider partijprogramma’s. De PvdA wilde niet met Leefbaar Lelystad en de InwonersPartij samen in één coalitie. Eén van die partijen zonder de ander was wel bespreekbaar. En de SP had bedenkingen tegen Jong Lelystad en Leefbaar Lelystad, maar wierp geen blokkades op. En, zo bleek uit de beraadslaging donderdag, de InwonersPartij en Leefbaar Lelystad hadden elkaar gevonden en wilden elkaar ook niet loslaten: of ze gingen samen in een coalitie, of geen van beiden.

Verschillende kijken

Over hoe er dan uiteindelijk deze oplossing uit is gekomen, daarover lopen de lezingen van de verschillende partijen uiteen. Want er zijn winnaars en verliezers, er zijn partijen teleurgesteld en er zijn partijen heel blij, en die twee tegenstellingen maken dat partijen ook hun eigen kijk hebben op het proces en de uitkomst.

Die verschillende kijken, dat is verder wat minder interessant. Dat sommige partijen daaruit de conclusie trekken dat het vertrouwen in de één wel ver te zoeken is of dat de samenwerkingsdrift van de ander niet heel groot zal zijn, is vooral voer voor de toekomst, want die zal dat leren.

Twitter en WhatsApp

Ook uit de categorieën ‘persoonlijke verwijten’ en ‘oude koeien’ zullen we niet citeren. Ten slotte is de gemeenteraad het grotendeels over één ding met elkaar eens: dat is water onder de brug, we kijken nu naar de toekomst en schouders eronder. Liefst met elkaar, en waar dat niet kan, dan in ieder geval eerst een goed debat daarover.

Een enkel verwijt is nog wel relevant. Zo sprak Dennis Grimbergen (VVD) er zijn  teleurstelling over uit dat de afgelopen dagen sommige partijen hun visie op wat er gebeurd is ook hebben gedeeld op sociale media. De burgemeester had daar ook nog een waarschuwende boodschap over na het debat. ‘Ik zou u willen adviseren om met elkaar goed na te denken over wat op Twitter te zetten en wat op WhatsApp, want uiteindelijk moeten we ook met elkaar een stad besturen, een stap voorwaarts maken, en daar wens ik ons allen heel veel succes bij.’

Andere koers?

Of  deze nieuwe coalitie ook een radicaal andere koers gaat varen, zal blijken. Dennis Grimbergen (VVD) benadrukte keer op keer dat het twee jaar geleden door op twee na alle partijen afgesproken raadsprogramma leidend was en blijft. Leefbaar Lelystad was één van de twee partijen die dat toen niet ondertekende, maar dat kwam volgens fractievoorzitter Jack Schoone omdat de partij toen ook erg in de emotie zat van het, als tweede partij van Lelystad, niet mogen deelnemen aan een coalitie. Inmiddels staat men ook achter het raadsprogramma.

Eén tipje van de sluier over wat er aan zit te komen werd wel opgelicht. D66 sprak eerder in een persbericht haar teleurstelling uit over deze nieuwe coalitie, ‘Deze nieuwe coalitie verenigt zo ongeveer alle conservatieve krachten in de Lelystadse politiek’, en zei te vrezen voor bezuinigingen op cultuur en duurzaamheid. ‘Kunst, cultuur en duurzaamheid zijn voor ons geen zaken om op te bezuinigen,’ zei Dennis Grimbergen. ‘We gaan wel kijken naar de efficiency.’ Daar valt uit af te leiden dat het eerdere idee van InwonersPartij om de bibliotheek, Agora en Kubus meer te integreren, wellicht zelfs in één of twee gebouwen, onder deze coalitie werkelijkheid gaat worden.