Het lukt de gemeente Lelystad maar niet 49 statushouders te vestigen

Lelystad - De gemeente Lelystad lijkt het niet voor elkaar te krijgen een plek te vinden voor 49 statushouders, waar men eigenlijk vorig jaar al in had moeten voorzien van het Rijk. En de kwestie blijft een politieke splijtzwam, bleek dinsdag weer eens.

Statushouders

Lelystad krijgt elk jaar een aantal vluchtelingen die in Nederland mogen blijven toegewezen, waarvoor men een woonplek moet vinden. Elke gemeente in Nederland moet daarin voorzien. Vorig jaar had de gemeente 50 statushouders moeten huisvesten, maar omdat de gemeenteraad in 2018 besloot statushouders uit de urgentieregeling voor een sociale huurwoning te halen, lukt het niet een plek te vinden.

Oplossingen

De laatste oplossing die was bedacht is om speciale, kleine en tijdelijke woningen te laten bouwen, waar statushouders tijdelijk terecht kunnen en daar, net als iedere andere Lelystedeling, zich kunnen inschrijven voor en wachten op een ‘normale’ huurwoning. Maar de provincie, die er namens het Rijk op moet toezien dat Lelystad aan haar verplichtingen voldoet, vindt dat geen oplossing voor de taakstelling waar de gemeente vorig jaar aan moest voldoen.

Het betekent dat er andere oplossingen moeten worden gezocht, maar de mogelijkheden zijn beperkt. De urgentieregeling kan voor deze groep toch weer worden toegepast, maar dat is tegen het zere been van de gemeenteraad. Er kan een huisvestingsverordening in het leven worden geroepen die hierin voorziet, maar dat kost een paar ton aan invoeringskosten en daarna ook een paar ton jaarlijks aan uitvoeringsgeld. En de gemeente kan ook niets doen, waarna de provincie het namens de gemeente gaat doen, en ook voor rekening van de gemeente. Hoeveel dat zal gaan kosten, is niet bekend.

Tegenstelling

Voor 1 september moet de gemeente met een nieuw plan komen, maar de gemeenteraad lijkt er vooralsnog niet uit te komen. Volgens Luc Baaten (InwonersPartij) blijft het volkomen legitiem dat de gemeenteraad heeft besloten om statushouders uit de voorrang te halen, omdat je niet een groep voorrang moet geven op een woning als andere mensen er ook dringend op zitten te wachten. Baaten vindt vooral dat de provincie Lelystad voor het blok zet en maakt zich daar boos over.

Andere partijen nemen het vooral ‘de rechtse partijen’ kwalijk dat Lelystad nu met een probleem zit en straks mogelijk een forse rekening, omdat men vasthoudt aan een principe en niet denkt in oplossingen.

Linksom of rechtsom

Wethouder Janneke Sparreboom benadrukte dinsdag dat de urgentieregeling de meest snelle oplossing is voor het probleem en dat een huisvestingsverordening en het bouwen van speciale woningen voor statushouders feitelijk ook neerkomt op een soort van urgentie. Zij laat het oordeel verder aan de gemeenteraad.

Bart Schopman (Mooi Lelystad) opperde nog de mogelijkheid van ‘directe bemiddeling’, een oplossing waar bijvoorbeeld de Haarlemmermeer voor heeft gekozen. Maar volgens Sparreboom gaat dat nog verder dan een urgentieregeling, omdat hiermee een deel van de woningen aan de gewone woningvoorraad wordt onttrokken en vrij wordt gehouden voor statushouders. ‘Maar het gaat ons om het woord ‘urgentie’. Daar vallen wij over,’ zei Schopman. ‘Dan gaan wij nadenken over een ander woordje om uiteindelijk hetzelfde te doen,’ reageerde Sjaak Kruis (GroenLinks). De discussie wordt volgende week voortgezet.