VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, SP, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen willen coalitie vormen

Lelystad - De gemeenteraad staat aan de vooravond van een nieuwe coalitie. VVD, Leefbaar Lelystad, InwonersPartij, SP, Mooi Lelystad en Form voor de Ouderen hebben de intentie uitgesproken met elkaar een coalitie te willen vormen. PvdA en D66, die nu nog deel uitmaken van de minderheidscoalitie, vallen buiten de boot.

Twee aanbiedingen

Het is een verrassende uitkomst van de politieke verdeeldheid die was ontstaan nadat in maart eerst de InwonersPartij uit de coalitie stapte en twee dagen later ChristenUnie hetzelfde deed. Sindsdien moest de politiek in Lelystad het doen met een minderheidscoalitie van VVD, PvdA, SP en D66.

Achter de schermen vonden vervolgens allerlei gesprekken plaats. Daarbij volgende er een aanbod van GroenLinks, Jong Lelystad en Mooi Lelystad om de minderheidscoalitie aan een meerderheid te helpen, later deden Leefbaar Lelystad en de InwonersPartij hetzelfde.

Andere mogelijkheden

De minderheidscoalitie stelde een ‘verkenner’ aan, die moest onderzoeken of beide voorgestelde coalities kans van slagen hadden. De Verkenner, Jasper Loots, zag daar geen mogelijkheden, maar schetste dat er wel mogelijkheden zouden zijn als één of meerdere van de partijen in de minderheidscoalitie eruit zouden stappen. D66 had eerder namelijk al vaker aangegeven een samenwerking met Leefbaar Lelystad niet te zien zitten.

Gesprekken

Achter de schermen vonden vervolgens veel gesprekken plaats. Dat de InwonersPartij en Leefbaar Lelystad elkaar daarbij gevonden hadden, was al wel duidelijk. Dat Mooi Lelystad nu, van een eerder aanbod met GroenLinks en Jong Lelystad, daarbij aan zou sluiten, niet.

Het bereikte akkoord zal nog worden voorgelegd aan de achterban van de diverse partijen. Als die er mee akkoord gaan, zal er vervolgens gesproken moeten worden over nieuwe wethouders. Voor Leefbaar Lelystad zal dat waarschijnlijk Jack Schoone worden. Voor de InwonersPartij zou het een terugkeer kunnen betekenen van Ed Rentenaar.

Wethouderswissels

Het betekent ook dat de wethouders Janneke Sparreboom (VVD) en John van den Heuvel (SP) kunnen blijven zitten. De wethouders Nelly den Os (PvdA) en Peter Schot (D66) zullen hun post ter beschikking moeten stellen.

Teleurgesteld

PvdA en D66 reageren teleurgesteld op de nieuwe coalitieplannen. ‘Wij stonden open voor een samenwerking met balans in links en rechts, in conservatief en progressief, en balans in ervaren en minder ervaren bestuurspartijen. Daar waren ook goede, reële mogelijkheden voor. Helaas hebben zowel VVD als Leefbaar Lelystad als InwonersPartij deze mogelijkheden stelselmatig afgewezen. Gezamenlijk en individueel. De nieuwe coalitie die ze samen vormen is dus absoluut geen noodzaak, het is een keus. Deze nieuwe coalitie verenigt zo ongeveer alle conservatieve krachten in de Lelystadse politiek,’ reageren zij in een verklaring.

De PvdA vreest nu voor het sociale beleid van de gemeente en snapt in dat opzicht de deelname van de SP in deze coalitie niet. D66 denkt dat er bezuinigingen aankomen op de culturele instellingen als Theater Agora, poppodium Corneel en Kubus, en vreest zelfs wellicht sluiting van (een) instelling(en).

 

       


Gerelateerd nieuws