Lelystad zet in op sluitend AED-netwerk

Lelystad - De gemeente Lelystad gaat zich inspannen om tot een sluitend AED-netwerk en voldoende burgerhulpverlening te komen.

Een voorstel om hiertoe te komen is op 19 mei aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit voorstel is een uitwerking van het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad van juli 2019 om dit te gaan realiseren. De raad heeft een bedrag van 155.000 euro beschikbaar gesteld om tot een sluitend netwerk te komen. 

Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Dit kan overal gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten of op straat. De kans op overleven is het grootst als er binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt gebruikt. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente Lelystad zich aangesloten bij het landelijk oproepsysteem HartslagNu. 

HartslagNu is een uniek reanimatie oproepsysteem in Nederland. Het is een netwerk van vrijwilligers die kunnen reanimeren en weten hoe ze een AED moeten gebruiken. Dit zijn burgerhulpverleners. Ook AED’s zijn in het oproepsysteem aangemeld, zodat snel duidelijk is welke AED beschikbaar is in de buurt van het slachtoffer.

Hoe werkt het oproepsysteem?

Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept het reanimatie-oproepsysteem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen een bericht op hun telefoon met daarin de locatie van het slachtoffer of een beschikbare AED, inclusief routebeschrijving. De burgerhulpverlener(s) gaan naar het slachtoffer om acute hulp te verlenen totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

AED aanmelden

Om het AED-netwerk in Lelystad en het oproepsysteem optimaal te laten werken is het van belang te weten waar zich AED’s bevinden en waar apparaten bijgeplaatst moeten worden. Een AED kan heel eenvoudig worden aangemeld bij het oproepsysteem via www.hartslagnu.nl/aed.

Bij het aanmelden van een AED kan worden aangegeven op welke tijden deze inzetbaar is. Een AED in een buitenkast is 24 uur per dag te bereiken. Maar ook als de AED binnen hangt, kan deze worden ingezet in de uren dat het gebouw open is. 

Aanmelden als burgerhulpverlener

Om het landelijk oproepsysteem HartslagNu in Lelystad goed te laten werken zijn naast AED’s ook voldoende burgerhulpverleners nodig. Mensen die kunnen reanimeren, kunnen zich aanmelden als burgerhulpverlener. Zij kunnen worden opgeroepen bij een hartstilstand in de buurt en kunnen het verschil maken voor het slachtoffer of de naasten. Ga hiervoor naar www.hartslagnu.nl/burgerhulpverlening