Politiek Dronten praat over leefbaarheid en terugvaloptie

Dronten - De gemeenteraad van Dronten kan zich in grote lijnen vinden in het voorgestelde beleid voor wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten en studenten voor de komende jaren.

De vraagt naar huisvesting voor beide groepen zal de komende jaren flink toenemen. Daarom is er beleid gemaakt om met de randvoorwaarden voor investeerders die in deze vraag willen voorzien.

Locaties

Het betreft dan vooral de plek waar huisvesting voor deze doelgroepen kan komen. Voor wat betreft studenten zal nieuwbouw van studentenhuisvesting zoveel mogelijk moeten plaatsvinden op de campus rond Aeres Hogeschool Dronten. Ook elders binnen de bebouwde kom van Dronten kunnen er, onder stikte voorwaarden, grootschalige complexen voor studenten komen. Kamerverhuur in woonwijken mag ook, maar alleen binnen de 100-meter regel (minimaal 100 meter afstand tussen verschillende kamerverhuurpanden) en er mogen geen kamerverhuurpanden bij komen in Dronten-Noord.

Voor wat betreft arbeidsmigranten wordt de oplossing vooral gezocht in grootschalige accommodaties buiten de bebouwde kom, middelgrote accommodaties (tot 150 personen) buiten het centrum, maar binnen de bebouwde kom en kleine accommodaties (tot 50 personen) in het centrum. Ook hier kunnen, onder dezelfde voorwaarden als voor studentenhuisvesting geldt, woonhuizen worden aangeboden als kamerverhuurpanden.

Terugvaloptie

De meeste discussie ging donderdag over de zogenaamde ‘terugvaloptie’. Het blijkt moeilijk om investeerders te vinden voor de bouw van studentenwoningen. Een ‘terugvaloptie’ kan dan helpen. Die is ook opgenomen in het beleid. Het betekent dat ontwikkelaars die studentenhuisvesting bouwen bij een aantoonbare leegstand van achttien maanden in hun complex, daar onder de daarvoor geldende voorwaarden er arbeidsmigranten mogen huisvesten.

Aeres Dronten-directeur Rieke de Vlieger, die overigens helemaal tevreden is over de notitie, vindt die termijn te lang. ‘Dat is wel een (hoge) drempel voor investeerders.’ Wethouder Peter van Bergen beloofde daar nog eens naar te kijken, al betoogde Danieke van Baal (GroenLinks) dat zij die termijn prima vindt. Want het moet ook niet zo zijn dat een investeerder studentenhuizen bouwt en dan, als die na een paar maanden niet gevuld zijn, daar moeiteloos arbeidsmigranten kan huisvesten.

Leefbaarheid

Verder houdt de gemeenteraad een vinger aan de pols als het gaat om de leefbaarheid rond dergelijke complexen. Het nu voorgestelde beleid voorziet in het opstellen van allerlei voorwaarden waar studenten- en arbeidsmigrantenhuisvesters (drie keer woordwaarde!) aan moeten voldoen als het gaat om de leefbaarheid in de wijk en de mogelijke overlast die de bewoners kunnen veroorzaken. Die voorwaarden moeten nog wel worden geformuleerd, maar zijn in ieder geval handhaafbaar als ze niet worden nageleefd.

Dat stelt de politiek gerust. Ingrid Paalman (ChristenUnie) wilde daar nog wel even een opmerking bij maken, omdat het niet zo moet zijn dat ‘studentenhuisvesting’ altijd synoniem is met ‘overlast’: ‘Wij zijn ook heel blij met de levendigheid die studenten brengen, laat ik dat ook even gezegd hebben.’