'Afspraak is afspraak', vinden Jan de Reus en Janneke Sparreboom

Lelystad - ‘Het is heel simpel: wij houden het kabinet aan de afspraken in het regeerakkoord.’ Gedeputeerde Jan de Reus is niet te spreken over de opmerking van Tweede Kamerlid Eppo Bruins van ChristenUnie woensdag bij de NOS. Hij zegt dat het ‘niet voorstelbaar’ is dat dit kabinet nog een beslissing neemt over de opening van Lelystad Airport.

Dat zou wat hem betreft pas na de verkiezingen van volgend jaar gebeuren.

Klaar voor

Bruins stelt dat bij Lelystad Airport nog niet aan alle voorwaarden is voldaan, maar daar veegt De reus de vloer mee aan. ‘Het Luchthavenbesluit is aangepast, de milieu effect rapportage is aangepast, er zijn oplossingen gevonden voor de laagvliegroutes en de verkeersverdeelregeling is goedgekeurd door Brussel en ligt nu ter beoordeling bij de Raad van State. Aan alle voorwaarden voor opening is voldaan.’ Wethouder Janneke Sparreboom vult aan: ‘We zijn er helemaal klaar voor.’

Stikstof

Bruins noemt ook de stikstofuitstoot van de luchtvaart als een nog te nemen hobbel, maar ook daar liggen de feiten volgens De Reus anders. ‘Dat is een vergunningstraject dat Lelystad Airport en Schiphol zelf moeten doorlopen. Daar heeft de politiek helemaal niets mee te maken.’ Bovendien laat het stikstofrapport van Johan Remkes juist zien dat het aandeel van de luchtvaart in de stikstofneerdaling in natuurgebieden uiterst gering is. ‘Feitelijk is het zo dat de stikstofuitstoot van vliegtuigen die op 6.000 meter vliegen over heel Nederland neerdaalt, niet alleen in de omgeving van een vliegveld. Dat zou betekenen dat Lelystad Airport in heel Nederland moet compenseren, maar dat is natuurlijk onzin. Dus heeft Remkes gezegd: compenseer in de omgeving.’

Puur politiek

Volgens De Reus zijn de uitspraken van Bruins, gedaan een paar dagen voor het partijcongres van de ChristenUnie, puur politiek. ‘Er komen verkiezingen aan. De ChristenUnie heeft een electoraat op de Veluwe en in delen van Overijssel. Maar dat betekent niet dat je je niet aan afspraken hoeft te houden. Ik ga uit van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat Lelystad Airport op 1 november 2021 open gaat, dat is de afspraak. Qua procedures en afspraken is er niets wat dat in de weg staat.’

Herstel luchtvaart

Wethouder Janneke Sparreboom had in maart enigszins begrip voor het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen de opening toch weer een jaar uit te stellen. ‘Door de coronacrisis lag de luchtvaart stil. Maar alles wijst erop dat als er weer volop gevlogen kan worden, de luchtvaart zich heel snel zal herstellen. Lelystad Airport is bedoeld om de hubfunctie van Schiphol (intercontinentale vluchten waarbij Schiphol als overstapstation fungeert) te versterken. Vakantieverkeer moet naar Lelystad Airport. Dat is ook na de coronacrisis nog erg hard nodig. Sterker: Lelystad Airport zal zo een belangrijke rol kunnen spelen bij het herstel van de luchtvaart.’

Schade

‘We zijn er allemaal klaar voor. We zitten met smart te wachten,’ zegt Sparreboom. De Reus beaamt dat. ‘Steeds weer dat uitstel en die discussie, dat is slecht voor Flevoland. Bedrijven die overwegen hierheen te komen, zoals een hotel, wachten met het zetten van een handtekening. Flevoland heeft daar schade van.’

Dat de discussie politiek is geworden, is een feit, maar of politici door de juiste redenen worden gedreven? ‘Men lijkt er vanuit te gaan dat de weerstand tegen Lelystad Airport groot is, maar dat is helemaal niet zo. Onderzoek van de regionale omroepen heeft dat eerder uitgewezen. Er is een kleine groep van fanatieke tegenstanders die veel lawaai weet te maken. En ze zijn er goed in een podium te creëren.’ Want als het dan gaat om de stikstofproblematiek, vraagt De Reus zich af wat er zou gebeuren als de rekening daarvoor bij de boeren wordt gelegd. ‘De stikstofuitstoot van de luchtvaart is heel gering, die van de landbouw is veel groter. Maar dat zal het electoraat van de ChristenUnie ook niet leuk vinden.’

Groot belang

‘De ontwikkeling van Lelystad Airport is voor deze regio, en die regio is groot, van enorm economisch belang,’ benadrukt wethouder Janneke Sparreboom nog maar eens. ‘Uit recent onderzoek bleek dat nog maar eens: op termijn 2.000 directe en 400 indirecte banen. Lelystad Airport kan niet alleen een rol spelen bij het herstel van de luchtvaart in Nederland, maar ook bin het economisch herstel van deze regio na de coronacrisis. En dan gaat het niet alleen over banen. Opleidingen, om mensen te scholen voor de banen op Lelystad Airport, de logistieke functie van Lelystad die er door versterkt wordt…’

Maar de krachtigste boodschap blijft toch: afspraak is afspraak. ‘Als er nu besloten zou worden voorlopig geen besluit te nemen, is dat een kwestie van onbehoorlijk bestuur,’ zegt De Reus. ‘Dat zal de ChristenUnie toch ook niet willen?’