ChristenUnie: 'Lelystad Airport deze kabinetsperiode niet open'

Lelystad - De ChristenUnie in de Tweede Kamer ziet het er niet van komen dat Lelystad Airport in deze kabinetsperiode nog opengaat. Volgens Tweede Kamerlid Eppo Bruins voldoet de luchthaven nog niet aan de voorwaarden.

Bovendien is er door de coronacrisis de komende jaren naar verwachting veel minder vliegverkeer, waardoor Lelystad Airport als overloopluchthaven voor Schiphol niet nodig is. Dat zei Bruins tegen de NOS.

De Lelystadse luchthaven zou aanvankelijk al in 2018 opengaan, maar is dit door verzet in omliggende provincies en vanuit de Tweede Kamer telkens uitgesteld. Vanwege de coronacrisis en stikstofproblemen is de opening van Lelystad Airport verder uitgesteld tot 1 november 2021. Dat meldde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur eind maart in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamerlid Eppop Bruins is al langer kritisch over de luchthaven in de polder. Begin 2018 pleitte hij voor uitstel, nadat burgers fouten hadden aangetoond in berekeningen over de verwachte geluidshinder.

De Stichting Lelystad Airport Moet Door! hekelt het nieuwe standpunt van de ChristenUnie om het besluit voor de opening op de lange baan te schuiven. 'De ChristenUnie neemt daarmee afstand van het ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 waarin het kabinet de grote lijnen heeft uitgezet over hoe de Nederlandse luchtvaartsector zich in de komende decennia moet ontwikkelen. De ChristenUnie voert de coronacrisis aan om de overloopfunctie van Lelystad Airport voor Schiphol aan te vechten en negeert daarbij de grote toegevoegde waarde van Lelystad Airport voor de regionale economie. De Flevolandse economie is al meer dan gemiddeld getroffen door de coronacrisis en gaat volgens recente cijfers van de provincie een zware tijd tegemoet'.

'Welhaast stuitend'

De stichting vindt het 'welhaast stuitend te constateren dat de ChristenUnie alsnog terugtrekkende bewegingen maakt, terwijl het kabinet heeft aangegeven vast te houden aan de plannen voor Lelystad Airport, ook nu het langer kan duren eer het aantal vluchten even hoog is als waarvan werd uitgegaan zonder de coronacrisis. Bovendien negeert dat het feit dat de luchthaven flexibel ontworpen is en optimaal kan worden ingericht op de anderhalve meter economie'.

Overloop van Schiphol heeft volgens de stichting in deze coronatijd een andere betekenis dan daarvoor. 'Het gaat niet alleen om de milieucontouren, maar ook om ontlasting van Schiphol (en haar omwonenden) in deze tijd. Nog deze regeerperiode, zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur niet voor niets beklemtoond zal het besluit over de groene en duurzame toekomst van de luchtvaart in ons land genomen gaan worden'.