BonteHond en Kunstmuseum Flevoland krijgen rijkssubsidie

Regio - Twee Flevolandse culturele instellingen krijgen een subsidie van het Rijk. Het gaat om theatergezelschap BonteHond en het nieuwe Kunstmuseum Flevoland.

Het positieve advies aan minister Van Engelshoven van de Raad voor Cultuur over BonteHond wekt geen verbazing. Dit jeugdtheatergezelschap opereert al jaren op een landelijke en internationaal niveau en is van grote waarde voor zowel Flevoland als de rest van het land. Het is ook uniek dat een museum in oprichting een positief advies krijgt van de Raad voor Cultuur.

Opsteker voor Flevoland

De raad is zeer enthousiast over de plannen voor het nieuwe Kunstmuseum Flevoland en vindt de aanvraag verrassend en vernieuwend. De raad ziet het museum als een belangrijke aanvulling op het museale aanbod in Nederland en passend in de regio Flevoland. Gedeputeerde Michiel Rijsberman en de Almeerse wethouder Van Garderen zijn zeer verheugd dat het landelijke adviesorgaan van de minister zo positief oordeelt over zowel Bonte Hond als het Kunstmuseum Flevoland. De bestuurders zien het als een opsteker voor Flevoland, waarbij in een klap twee BIS-instellingen worden toegevoegd aan de landelijke culturele basisinfrastructuur.

Prille samenwerking

Voor de categorie ontwikkelinstellingen zijn er vanuit het gehele land 69 aanvragen ingediend voor slechts 15 plekken. De aanvraag van het Flevolandse samenwerkingsverband Flevolab: bestaande uit BonteHond, StrandLAB Almere, Suburbia, 2turvenhoog en Vis à Vis – heeft in deze categorie helaas een negatief advies gekregen. Hoewel de inhoud van de aanvraag als interessant wordt gezien, is het samenwerkingsverband nog te pril om in aanmerking te komen voor een plek in de landelijke infrastructuur.

Verbreding en Vernieuwing

De Raad voor Cultuur is echter, net als de provincie, van mening dat dit netwerk van groot belang kan zijn voor de Flevolandse infrastructuur en adviseert de minister dit te ondersteunen via de matchingsregeling Verbreding en Vernieuwing.