Controle essentaksterfte gemeente Dronten

Dronten - Ook dit seizoen is er weer de mogelijkheid om essen in erfbeplantingen in het buitengebied van de gemeente Dronten te laten controleren op aantasting door essentaksterfte. Landschapsbeheer Flevoland geeft advies, in samenwerking met de gemeente.

Nu de essen in blad staan, is het de beste tijd om te beoordelen in welke mate een boom door de essentaksterfte is aangetast.

Veel ervaring opgedaan

In de afgelopen jaren hebben de medewerkers van Landschapsbeheer veel ervaring opgedaan met essentaksterfte. Bij het geven van advies volgen zij het ‘Praktijkadvies Essentaksterfte’ van de VBNE (vereniging van bos- en natuureigenaren) en maken gebruik van hun eigen jarenlange praktijkervaring  in de Flevolandse situatie. Daarnaast overlegt Landschapsbeheer regelmatig met andere belanghebbende partijen om een uniforme beoordeling te waarborgen.

Essentaksterfte wijdverspreid in Flevoland

De essentaksterfte is helaas wijdverspreid in Flevoland. Landschapsbeheer pleit ervoor om aangetaste essen te laten staan waar dat kan. Op plaatsen waar verzwakte bomen risico’s opleveren geldt vaak een kapadvies. Landschapsbeheer kan eigenaren ondersteunen om een verantwoorde afweging te maken.

Contact opnemen met Landschapsbeheer

Bewoners die het vermoeden hebben dat essen in hun erfbeplanting zijn aangetast door de ziekte, kunnen contact opnemen met Landschapsbeheer Flevoland voor een afspraak met een medewerker. Aangetaste bomen die voor kap in aanmerking komen, worden tijdens dit bezoek gemerkt. In het komende najaar, na de bladval, kunnen deze duidelijk gemerkte bomen dan gekapt worden.

Op korte termijn een afspraak maken

Bewoners van zowel particulier als bedrijfsmatig bewoonde erven komen in aanmerking voor dit advies, waaraan geen kosten verbonden zijn. Het budget van de gemeente voor dit advies is echter wel gelimiteerd. Daarom kan men het beste op korte termijn een afspraak maken. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanmelden bij Rudy Brummelman, (0320) 294939. Een mail sturen kan ook naar flevoland@landschapsbeheer.net.