Volgende stap voor vernieuwing stationsgebied

Lelystad - De visie voor de vernieuwing van het stationsgebied in Lelystad is klaar. Uit diverse bijeenkomsten met betrokkenen, zoals ondernemers en inwoners, blijkt dat de stationsomgeving in combinatie met het Stadshart veel potentie heeft.

Dynamiek, groei en ontwikkeling zijn daarvoor noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders legt nu aan de gemeenteraad de visie voor en vraagt de raad te besluiten over verdere uitwerking. 

Dé entree voor belangrijke bestemmingen in stad en regio

In de visie komen verschillende ontwikkelingen op het gebied van verkeer, parkeren, wonen en werken samen met als doel een stationsgebied dat goed bereikbaar is, meer woningen, bedrijvigheid en groen heeft en waar je je fiets makkelijk kunt parkeren. Het stationsgebied wordt zo samen met het Stadshart dé entree voor belangrijke bestemmingen in de stad en de regio, zoals Lelystad Airport, de Oostvaardersplassen, de kustzone en een belangrijk en aantrekkelijk stadsdeel waar bezoekers en inwoners graag wonen, werken en verblijven.

Centrum vooral voor bestemmingsverkeer

In de visie wordt het centrum vooral voor bestemmingsverkeer, komt er een eiland busstation met een andere aanrijd- en wegrijdroute, komen er betere en nieuwe verbindingen voor voetgangers en fietsers en wordt ingezet op meer woningen en bedrijvigheid. Deze ontwikkeling sluit aan bij de plannen voor Lelystad zoals die zijn geformuleerd in het Lelystad Next Level programma en het Koersdocument Lelystad 2040.

Met de stad

Om tot de visie te komen zijn meerdere werksessies gehouden met stakeholders, marktpartijen, ondernemers en organisaties. En is in twee sessies input vanuit de raad opgehaald. Tijdens een inloopavond voor de stad zijn ideeën en schetsen gepresenteerd en is ook input vanuit de stad verzameld en verwerkt in de visie.  

Hoe verder

Na besluitvorming in de raad wordt de visie verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan inclusief een verkenning van de financiële haalbaarheid. Hierover zal naar verwachting in het voorjaar van 2021 besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvinden.