Verordening sociaal domein Dronten stelt hulpvraag inwoner nog meer centraal

Dronten - De gemeenteraad van Dronten stelde unaniem de 'Verordening sociaal domein gemeente Dronten' vast. In deze verordening staat de (hulp)vraag van de inwoner en wat het eigen netwerk kan betekenen nog meer centraal.

Daarna volgt de juridische toets om te zien welke wetsartikelen gebruikt kunnen worden om de inwoner te ondersteunen bij zijn (hulp)vraag.

In de verordening staan de regels en afspraken die zijn gemaakt binnen het sociaal domein. De inwoner kan lezen wat hij of zij in het sociaal domein van de gemeente Dronten kan verwachten, en wat de gemeente van de inwoner verwacht.

Wethouder Peter van Bergen is blij met de vaststelling: 'De verordening gaat uit van de inwoner en zijn omgeving. We sluiten beter aan bij de stappen die inwoners nu doorlopen wanneer zij om ondersteuning vragen'.

Begrijpelijke teksten

Een van de grootste uitdagingen van de omgekeerde verordening is het schrijven van begrijpelijke teksten die ook voldoen aan de wettelijke vereisten. De Adviesraad Sociaal Domein is tijdens de totstandkoming meegenomen in het proces en heeft periodiek adviezen uitgebracht, waarmee de verordening nog beter aansluit bij de leefwereld van onze inwoners. De tekst is daarnaast gecontroleerd op B1-niveau, zodat de verordening voor het overgrote deel van de samenleving leesbaar en begrijpelijk is.