Kringloopwinkel Dorcas weer open

Dronten - De Kringloopwinkel van Dorcas aan de Dieze 30 in Dronten heeft woensdag haar deuren weer geopend. De winkeltijden zijn iets gewijzigd. De winkel is geopend van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur. Voorheen ging de winkel om 10.00 uur open.

De inname van goederen start twee weken later op 17 juni. Voor het ophalen van meubels wordt een uitzondering gemaakt. Hiervoor kan vanaf heden een afspraak worden gemaakt, na het opsturen van een foto naar dorcaswinkeldronten@gmail.com.

Eén klant per 25 vierkante meter

Na de uitbraak van het coronavirus is de winkel direct op slot gegaan om zo de gezondheid van de klanten en de vrijwilligers niet in gevaar te brengen. De afgelopen periode is door de landelijke Dorcas-organisatie gebruikt om de juiste maatregelen te treffen om weer verantwoord open te kunnen gaan. Daarbij is gekozen voor een voorzichtig plan van aanpak. Waar in gewone winkels de norm wordt aangehouden van één klant per 10 vierkante meter, is bij Dorcas de norm één klant per 25 vierkante meter (inclusief de vrijwilligers).

In de winkel zijn de noodzakelijke voorzieningen getroffen, zoals het verplicht winkelen met een mandje, handen en mandjes ontsmetten, extra schoonmaak, de 1,5 meter afstandregel, eenrichtingsverkeer en kassa- en andere baliebescherming. Bezoekers worden verzocht het liefst met de pin te betalen, maar contant betalen blijft mogelijk.

Koffiehoek en toiletten gesloten

De koffiehoek en de toiletten zijn vanwege de maatregelen gesloten. Verder wordt verzocht zo weinig mogelijk met kinderen de winkel te bezoeken.

Krappe personele bezetting

Veel vrijwilligers maken deel uit van de groep mensen die kwetsbaar zijn, waardoor niet iedereen de werkzaamheden in de winkel al zal oppakken. Door de maatregelen moeten er soms ook mensen op andere posities worden ingezet. De personele bezetting wordt op sommige dagdelen erg krap. De winkel doet een oproep of er misschien vrijwilligers zijn die een handje willen helpen, ook als is het maar tijdelijk (jongeren ook welkom).