Politiek is blij met Beleidsvisie zon, al had het ook wel eerder gemogen

Dronten - De gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met de ‘Beleidsvisie zon’. Daarin staan de kaders omschreven waar zonneparken en andere initiatieven in Dronten aan moeten voldoen en waar ze kunnen komen.

Enkele uitgangspunten daarbij zijn dat zonnepanelen op daken van bedrijven en woningen prioriteit moeten krijgen, het landschap leidend is voor waar en hoe zonneparken ergens worden aangelegd en er zuinig moet worden omgegaan met het opofferen van landbouwgrond voor zonneparken. Ook staat er in beschreven dat in een vroeg stadium, al voor er definitieve plannen worden gemaakt, overlegd moet worden met belanghebbenden en omwonenden, voor een optimale participatie.

Alle partijen in de gemeenteraad toonden zich tevreden met de visie, al had die volgens sommigen hier en daar wel wat scherper gekund. Maar dat laatste kan ook bij de individuele beoordeling van concrete plannen.

Beetje laat

Het CDA beklaagde zich er twee weken geleden nog wel over, en was daarin niet de enige, dat de visie er wat laat is. Dinand Ekkel had liever gezien dat er al een visie was voor Dorhout Mees en Flevonice met hun reeds in werking gestelde plannen kwamen, zodat ook die aan de visie hadden kunnen worden getoetst.

In buurgemeente Lelystad is men overigens nog niet zover. Daar is pas dinsdag besloten dat er een beleidsvisie zon moet komen, die nu nog moet worden geschreven en vastgesteld.