Beleidsvisie voor zonneparken en zonne-energie in de maak

Lelystad - De gemeente Lelystad gaat een beleidsvisie maken voor wat betreft zonne-energie. Daarin moet komen te staan waar er wel en waar er bij voorkeur geen zonneparken kunnen komen. Dat gebeurt op initiatief van de VVD, die er dinsdag een voorstel voor indiende.

Houvast en kaders

De visie moet ondernemers die plannen hebben voor de aanleg van een zonnepark of zonnepanelen in Lelystad duidelijkheid geven over waar hun plan aan moet voldoen en, belangrijker, waar het wel en niet kan. Zo is het college van b+w, die de visie moet gaan maken, al een aantal kaders meegegeven.

Daarin staat bijvoorbeeld dat vruchtbare landbouwgrond en natuur niet moeten worden ingeruild voor zonneparken. Verder moet er vooral wel worden gekeken naar de mogelijkheden binnen de bestaande stad, samengaande met de revitalisatie met bepaalde delen van de stad. Als het gaat om grootschalige zonneparken zou er maximaal 350 hectare binnen de gemeentegrenzen bestemd kunnen worden voor dat doel, exclusief het dubbele gebruik van grond.

Brede steun alom

Het voorstel van de VVD werd gesteund door Leefbaar Lelystad, Mooi Lelystad, Forum voor de Ouderen, GroenLinks, Jong Lelystad en de SP. Uiteindelijk stemden alleen de InwonersPartij, PvdA en D66 tegen.

GroenLinks diende daarbij ook een voorstel in, mede namens Jong Lelystad, de VVD, ChristenUnie en SP, om ook in beeld te brengen welke mogelijkheden er liggen voor zonnepanelen op de daken van bedrijven in Lelystad, zowel in de stad als op bedrijventerreinen. Ook dat voorstel kreeg brede steun: alleen de InwonersPartij, PvdA, PVV en Forum voor Flevoland stemden tegen.

Ook besparing

Tot slot diende GroenLinks ook een breed gesteund voorstel in om in het kader van duurzame energie niet alleen te kijken naar vormen van duurzame opwekking, maar ook naar energiebesparing. ‘Hoe minder energie er nodig is, hoe minder er hoeft te worden opgewekt,’ aldus Judith Boertjens.