Lelystad stelt gebiedsverbod in op bezit en gebruik alcohol en lachgas

Lelystad - De gemeente Lelystad heeft gebieden aangewezen waar het bezit en gebruik van alcoholhoudende dranken verboden is. Ook heeft de burgemeester gebieden aangewezen waar het verboden is om lachgas te gebruiken, voorbereidingen voor gebruik te treffen, of om lachgas aan te bieden.

Het verbod op lachgas geldt ook in de voor publiek toegankelijke gebouwen, zoals horecabedrijven. Door de aanwijzingsbesluiten kan de gemeente handhaven en overlast door alcohol- en lachgasgebruik op bepaalde locaties verminderen.

Handhavend optreden

Het gebiedsverbod op alcohol en lachgas is opgenomen in de onlangs vastgestelde Algemene plaatselijke verordening (Apv). Met dit verbod kan de gemeente handhavend optreden en de overlast tegengaan. Uit politieadvies is gebleken dat er op de plekken waar overlast is door het gebruik van alcohol, ook overlast is van het gebruik van lachgas.

Om welke gebieden gaat het?

In onderstaande gebieden geldt een verbod op het drinken en/of in bezit hebben van alcohol. Ook de verkoop en het gebruik van lachgas is hier verboden:

  • Binnen een straal van 50 meter van een school;
  • Alle winkelcentra in Lelystad (Lelycentre, Stadshart, wijkwinkelcentra en ook Bataviahaven);
  • Horecapleintje;
  • Op en rond trein- en busstation;
  • Op en rondom parken, sportvelden en -parken, speeltuinen, klimtoestellen;
  • Specifieke locaties: Havenkom in Boswijk, met straatje Griend 33; De Voorstraat (Waterwijk); Het terrein en directe omgeving Iriszorg aan de Gondel 36-01; Het Bultpark en direct omliggende straten; Rondom de flat van Kwintes aan de Lubeckstraat; Rondom Vitree aan de Tallinstraat 25; Strand Houtribhoek.
  • Binnen een straal van 100 meter van een evenement, als bedoeld in artikel 2:24, van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2020. Dit geldt alleen voor lachgas.

Digitale flyer

Kijk voor meer informatie over het gebiedsverbod op alcohol en lachgas in de digitale flyer. Hier is ook een overzicht van de gebieden waar het verbod geldt.