Oostvaardersdijk 15 krijgt museale functie

Lelystad - De gemeente Lelystad en Batavialand gaan gezamenlijk invulling geven aan de museale functie van het pand aan Oostvaardersdijk 15, een voormalige houten dienstwoning op het Werkeiland.

De voormalige dienstwoning krijgt een functionele en toegankelijke informatiefunctie, waarbij gekozen is om geïnteresseerde bezoekers op een digitale manier mee te nemen in het verhaal over het Werkeiland en het leven van de eerste bewoners.

Mooie verbinding tussen Bataviakwartier en Werkeiland

‘Op deze manier wordt een bijzonder cultuurhistorisch element uit de ontstaansgeschiedenis van Lelystad in stand gehouden’, aldus wethouder Peter Schot. ‘Daarnaast zorgt het voor een mooie verbinding tussen Bataviakwartier en het Werkeiland.’ Nog dit jaar verwachten beide partijen het plan te kunnen realiseren. Hierbij worden omwonenden betrokken.

Gemeentelijk monument

Sinds een paar jaar wordt het Werkeiland gezien als een van de belangrijkste gebieden in de ontstaansgeschiedenis van Lelystad. Vandaar dat in 2017 met belanghebbende een plan is opgesteld om het Werkeiland verder te ontwikkelen voor bezoekers. Een museale invulling van een van de voormalige dienstwoningen was een wens, maar werd pas realistisch toen de gemeente een houten dienstwoning in 2018 aankocht. Sinds 2018 is dit pand een gemeentelijk monument.

Inpolderingsverhaal

Aan de hand van een verkenning en gesprekken met lokale partners, is gezocht naar een passende en financieel haalbare invulling. De opzet van Batavialand is niet alleen inhoudelijk interessant, maar sluit ook operationeel aan bij de randvoorwaarden van de verkenning. Daarnaast verbindt het plan de strijd tegen het water en inpolderingsverhaal in Batavialand met het leven van toen op het Werkeiland. Het gaat om het realiseren van een interactieve presentatie die alleen vanaf de buitenkant ervaren kan worden. Bezoekers krijgen informatie en verhalen te zien en (via een smartphone) te horen over de eerste bewoners op het Werkeiland en diens functie in ’s werelds grootste inpolderingsproject. Batavialand heeft om het plan uit te kunnen voeren de handen ineengeslagen met de MS Waddenzee, die vanaf Bataviakwartier naar het Werkeiland vaart.

Uniek en onderscheidend

De provincie heeft in februari 2020 een subsidie van €50.000 toegekend voor de realisatie van de plannen, omdat het bijdraagt aan het vergroten van de belevingswaarde van het unieke, onderscheidende karakter van Flevoland. Ook de gemeente draagt financieel bij en blijft eigenaar van het pand. Vanwege achterstallig onderhoud worden er werkzaamheden uitgevoerd, zodat de buitenkant eveneens bijdraagt aan de beleving.

Collectie Cornelis Lely

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar gevraagd te onderzoeken of het pand geschikt is voor de collectie van de stichting Cornelis Lely. Bij de voorbereiding van de plannen tot het behoud en het toegankelijk maken van de collectie van de stichting Cornelis Lely, heeft Ed Voigt namens de stichting aangegeven dat in verband met de voorbereiding voor diverse tentoonstellingen, de collectie in elk geval tot 2022 niet wordt uitgeleend of door een andere instelling zal worden beheerd. Met de stichting wordt nog gesproken over de medewerking aan de digitale presentatie.


Gerelateerd nieuws