Beleidsregels voor huisvesting studenten en arbeidsmigranten naar de gemeenteraad

Dronten - De behoefte aan huisvesting voor studenten en arbeidsmigranten in Dronten zal de komende jaren flink stijgen. Tot 2023 zouden er 450 tot 550 extra woonplekken voor studenten bij moeten komen. Voor arbeidsmigranten verwacht men in die periode een gewenste toename van 855 woonplekken.

Om daarin te kunnen voorzien, heeft de gemeente beleidsregels gemaakt. Daarin is opgenomen waar en hoe er kan worden voorzien in huisvesting voor beide groepen.

Studenten

Voor wat betreft studenten zal nieuwbouw van studentenhuisvesting zoveel mogelijk moeten plaatsvinden op de campus rond Aeres Hogeschool Dronten. Ook elders binnen de bebouwde kom van Dronten  kunnen er, onder stikte voorwaarden, grootschalige complexen voor studenten komen. De voorwaarden betreffen bijvoorbeeld toezicht binnen zo’n complex om overlast te voorkomen en de hoogte van de bebouwing. Verder kunnen ook, onder de nu geldende voorwaarden van honderd meter afstand tussen studentenpanden, woonhuizen worden aangeboden als studentenhuisvesting. Dronten-Noord wordt daarvan echter uitgesloten, omdat daar al teveel studentenpanden zijn en veel overlast wordt ervaren.

Wethouder Peter van Bergen merkt op dat projectontwikkelaars niet in de rij staan om studentenpanden te bouwen. Met de nieuwe beleidsregels, die nog moeten worden vastgesteld door de gemeenteraad, weet men in ieder geval wat er wel en niet kan. Overigens heeft Aeres Hogeschool onlangs een plan gelanceerd om op het voormalige sportveld op de campus in fases 200 tot 300 studentenkamers te laten bouwen. Met de bouw van de eerste 72 kamers, verdeeld over zes woongebouwen, zou al snel kunnen worden begonnen. Daarnaast liggen er nog mogelijkheden op het terrein van de voormalige studentenwoningen, die nu worden verhuurd aan arbeidsmigranten. De tijdelijke vergunning om daar 270 arbeidsmigranten te laten wonen loopt per 1 mei 2023 af en zal niet worden verlengd. De panden zullen daarna niet zelf geschikt zijn voor studentenhuisvesting, maar het gebied kan wel herontwikkeld worden voor nieuwbouw.

Arbeidsmigranten

Voor wat betreft arbeidsmigranten wordt de oplossing vooral gezocht in grootschalige accommodaties buiten de bebouwde kom, middelgrote accommodaties (tot 150 personen) buiten het centrum,maar binnen de bebouwde kom en kleine accommodaties (tot 50 personen) in het centrum. Ook hier kunnen, onder dezelfde voorwaarden als voor studentenhuisvesting geldt, woonhuizen worden aangeboden als kamerverhuurpanden.

Draagvlak

De gemeente voorziet dat het maatschappelijke draagvlak voor de ontwikkeling van kleine en middelgrote accommodaties in woonwijken een ‘uitdaging’ zal zijn, omdat daar vaak het NIMBY-effect speelt (not in my backyard). Middels strikte afspraken met ontwikkelaars over toezicht, handhaving en het voorkomen van overlast hoopt men dat op te lossen.

De gemeenteraad buigt zich in juni over de beleidsregels. Als men die heeft vastgesteld, gaat ook het slot dat er nu zit op nieuwe kamerverhuurpanden in woonwijken, vanaf.