‘Wat willen we worden als we groot zijn?’

Dronten '- Waar moet het naartoe met Dronten? In een eerder aangenomen motie in de Tweede Kamer wordt van Flevoland een extra woningbouwopgave gevraagd van 100.000 woningen. Daarmee moet het woningtekort in Nederland te lijf worden gegaan. Ook Dronten kan daar een bijdrage aan leveren. Over hoeveel en waar werden onlangs de eerste politieke beraadslagingen gevoerd.

Groot worden

Daarbij moet eerst één vraag centraal staan: wat wil Dronten? Sommige partijen opperden dat het wellicht goed is voor er een reactie richting de Tweede Kamer gaat eerst een onderzoek uit te voeren naar de identiteit van Dronten. Is het een dorp en moet het dat blijven? Is het een dorp met stadse voorzieningen? Is het een stad met een dorps karakter? Wat vinden en willen de inwoners? Suzanne Stoop (PvdA) opperde dat daarbij een andere vraag centraal moet staan, zowel voor de politiek als voor de inwoners: ‘Wat willen we worden als we groot zijn?’

Politiek zijn de meningen daarover een beetje verdeeld. Rob van der Schans (D66) ziet wel mogelijkheden uit te groeien tot een gemeente van 75.000 inwoners, zo lang Dronten daarbij maar niet verstedelijkt. Hij ziet de groei van de kern Dronten het liefst richting het oosten. Voor Siert-Jan Lap van het CDA is de ambitie 60.000 tot 65.000 inwoners: 9.000 woningen erbij, waarvan 1.500 in Swifterbant, 1.500 in Biddinghuizen en 6.000 in de kern Dronten. Ook  hij wil daarbij het huidige karakter van Dronten bewaren. Hij ziet de groei meer in het zuiden, rond de Van der Hamlaan.

Ook investeringen

Paul Vermast (GroenLinks) denkt ook aan 60.000 inwoners, maar wil de groei juist voor het grootste deel laten plaatsvinden in Swifterbant en Biddinghuizen. Dat is goed voor het evenwicht in de dorpen en voor de voorzieningen aldaar.

Over één ding zijn alle partijen het eens: de groei moet gepaard gaan met investeringen van het Rijk in infrastructuur en voorzieningen. GroenLinks opperde de mogelijkheid van ‘Rijksgroeigelden’, waarmee bijvoorbeeld industrieterreinen kunnen worden gesaneerd en geschikt kunnen worden gemaakt voor woningbouw.

Het college beraad zich op een reactie richting de Tweede Kamer en komt daar binnenkort bij de gemeenteraad op terug.