Bezuinigingen op onder andere Welzijn Lelystad zitten er aan te komen

Lelystad - Ook binnen de gemeenteraad bestaan ernstige zorgen over de financiële toekomst van Lelystad. Die zag er al grijs en grauw uit, en de gevolgen van de coronacrisis zullen daar nog een schepje bovenop doen.

Financieel beleid

Dinsdag werd er voor het eerst vergaderd over de Kadernota 2021-2024, waarin het financiële beleid voor de volgende jaren in kaders wordt vastgelegd. Een aantal partijen drong er op aan nu nog geen verstrekkende beslissingen over bijvoorbeeld bezuinigingen te nemen. De gemeentelijke begroting staat namelijk vol met posten waarvan op dit moment nog niet kan worden gezegd hoe hoog of laag die zullen uitvallen. Ook is niet duidelijk wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zullen zijn en in hoeverre het Rijk de gemeente hiervoor zal compenseren.

Toch besloot een meerderheid van de gemeenteraad door te gaan met de behandeling van de Kadernota. Het geeft het college van burgemeester en wethouders namelijk wel richting in waar er wel en waar er pertinent niet op mag worden bezuinigd bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar.

Klappen

Duidelijk is dat er klappen zullen vallen op veel terreinen. Zo zal Welzijn Lelystad te maken krijgen met een forse bezuiniging. Volgens het college moet daarbij duidelijk worden aangegeven welke taken men nog wel en welke taken men niet meer verwacht van Welzijn. Het voorstel is dat zaken als mantelzorgondersteuning, leefstijlcoach, ondersteuning van ouders en ondersteuning specifiek voor minderjarige vreemdelingen worden afgebouwd. Ook moet de rol van Welzijn Lelystad binnen de Sociale Wijkteams tegen het licht worden gehouden. Met name tegen de afbouw van de ondersteuning voor mantelzorgers bestaat veel politieke weerstand.

Larserdreef

Raadsbreed leven er ook zorgen over de verkeersveiligheid op de Larserdreef. Er wordt wel verschillend gedacht over hoe die kan worden verbeterd. Zo wil de InwonersPartij ter hoogte van de Ketelmeersraat en de Torenvalkweg de middenberm afsluiten, zodat verkeer vanaf die wegen nog maar één richting de Larserdreef op kan rijden. Automobilisten die vanuit de Ketelmeerstraat naar de A6 willen, kunnen dan de rotonde bij Palazzo helemaal nemen om veilig te keren. ChristenUnie oppert ook deze oplossing, maar doet dat in een eigen voorstel. Jong Lelystad ziet liever dat de maximumsnelheid op de Larserdreef verlaagd wordt naar 50km/u. Het college ontraadt dat, omdat een verlaging van de maximumsnelheid niet per definitie leidt tot minder ongevallen.

Op 2 juni praat de gemeenteraad verder over de Kadernota.

Op 2 juni praat de gemeenteraad verder over de Kadernota.