Waterschap Zuiderzeeland verhoogt waterpeilen

Regio - Waterschap Zuiderzeeland verhoogt het waterpeil in het beheergebied om water te kunnen bufferen en daling van het grondwaterpeil te kunnen vertragen.

Ook in enkele stedelijke gebieden wordt het waterpeil verhoogd: in Almere-Buiten, de Weteringgracht in Zeewolde en in de wijk Lemstervaart in Lemmer.

Waterkwaliteit

Voordat het peil wordt verhoogd, wordt goed gekeken waar een peilverhoging wel of geen invloed heeft op de waterkwaliteit. Wanneer een peilverhoging geen negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit, kan het peil omhoog.

De watervraag voor beregening blijft door de aanhoudende droogte groot. Het waterschap houdt het waterpeil hoger, zolang dit nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de afspraken in de peilbesluiten. Zodra de situatie het toelaat of een peilverlaging nodig is, laat het waterschap het waterpeil weer zakken tot het normale streefpeil.

Water naar de randmeren

Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt ook water doorgevoerd naar de randmeren. Sinds afgelopen dinsdagnacht laat het waterschap weer water in via de Zuidersluis bij gemaal De Blocq van Kuffeler (Almere). Dit water gaat via de Hoge Vaart naar gemaal Lovink (Biddinghuizen) en wordt daar het Veluwemeer ingepompt. In het droogteseizoen (1 april tot 1 oktober) voert het waterschap vaker water door voor Rijkswaterstaat.