Verharding fietspad Biddingringweg wordt hersteld

Dronten - Het fietspad langs de Biddingringweg bij Dronten is de laatste jaren snel verslechterd door opdrukkende boomwortels. Eind 2019 zijn de populieren gekapt en na de aanplant van nieuwe bomen dit voorjaar, wordt nu de verharding van het fietspad volledig hersteld.

De werkzaamheden starten op dinsdag 2 juni en worden op vrijdag 10 juli afgerond. Het traject waar gewerkt wordt is het fietspad langs de Biddingringweg tussen (parallelweg) Hanzeweg en de Elburgerweg.

Werkzaamheden en planning

Na enige voorbereidende grondwerkzaamheden begint de aannemer met het uitbreken van het beton van het gedeelte Haringweg – Elburgerweg. Daarna gaat de aannemer verder met het uitbreken vanaf de Hanzeweg. Na het uitbreken van het beton wordt er gewerkt aan de fundering en vervolgens wordt er nieuw beton aangebracht. Ook hier is de volgorde eerst gedeelte Haringweg – Elburgerweg en dan vanaf de Hanzeweg naar de Haringweg. Het gedeelte tussen de rotonde de Wissel en de Haringweg wordt pas uitgebroken als het nieuwe beton in het gedeelte tussen de Haringweg en de Elburgerweg voldoende is uitgehard. Nadat het nieuwe beton voldoende is uitgehard worden de bermen aangevuld en geprofileerd.

Reisinformatie fietsers

Tijdens het aanbrengen en uitharden van het beton sluiten we het fietspad tussen de Hanzeweg en de Elburgerweg af voor alle gebruikers. De omleiding loopt door de bebouwde kom van Dronten (De Noord – Fazantendreef). Tijdens de afsluiting van het gedeelte rotonde De Wissel – Haringweg moet de bewoners van de Haringweg en de Boudewijnlaan via het toeristisch fietspaadje naar de oversteek bij de Elburgerweg fietsen en oversteken naar de kern Dronten. We houden wel de afsluiting van het gedeelte fietspad tussen de rotonde De Wissel en de Haringweg zo kort mogelijk om de overlast voor bewoners van de Haringweg en de Boudewijnlaan zoveel mogelijk te beperken.