Miljoenentekort gemeente Dronten is een klein beetje goed nieuws

Dronten - Na het verrekenen van alle inkomsten en uitgaven heeft de gemeente Dronten over vorig jaar een tekort van 5,3 miljoen euro. Aangezien er eerder nog werd uitgegaan van een tekort van 10 miljoen euro, is dat een klein beetje goed nieuws.

Op het aanvankelijk voorziene tekort is 3,7 miljoen euro ingelopen doordat een aantal uitgaven voor werkzaamheden en activiteiten zijn vooruitgeschoven naar dit jaar. Op een aantal andere terreinen is er 1,2 miljoen euro op het tekort ingelopen.

Het tekort wordt gedekt vanuit de algemene reserve. Daarin staat daarna nog een bedrag van 85 miljoen euro. Ofschoon de vermogenspositie van de gemeente daarmee goed is te noemen, wordt er via de ‘herijkingsoperatie’ toch gekeken naar mogelijke besparingen en/of mogelijkheden om meer inkomsten te genereren. Daarmee moet worden voorkomen dat structurele kosten elk jaar een hap uit de reserves nemen. Bovendien zal ook de coronacrisis de gemeente veel geld kunnen gaan kosten.