Lelystad daagt toeristische sector uit tot bijdragen aan 'Het verhaal van Lelystad'

Lelystad - Ondernemers en organisaties in de toeristisch-recreatieve sector in Lelystad kunnen ook dit jaar in aanmerking komen voor een subsidie voor nieuwe initiatieven of uitbreiding van bestaande activiteiten. Dat deze 'corona-proof' zullen moeten zijn, doet een extra beroep op de inventiviteit van ondernemers.

Het collegebesluit tot verlenging van de ‘Stimuleringsregeling Vrijetijdseconomie’ betekent dat opnieuw 35.000 euro beschikbaar is voor producten, programma’s en/of activiteiten die meer bezoekers van buiten naar Lelystad trekken, de tijdsduur van bezoekers aan de stad verlengen en/of de bestedingen in de stad verhogen. 

Het verhaal van Lelystad

In 2016 is het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026 vastgesteld. Om ondernemers en organisaties te stimuleren nieuwe activiteiten te ontwikkelen of huidige activiteiten uit te breiden, heeft het college vorig jaar de Stimuleringsregeling Vrijetijdseconomie vastgesteld. Activiteiten die bijdragen aan de beleving van Lelystad, die het unieke verhaal van Lelystad onderstrepen of illustreren, of kortom een nieuw hoofdstuk toevoegen, kunnen aanspraak maken op het stimuleringsbudget. Het verhaal van Lelystad heeft te maken met de strijd tegen het water, de grootste polder ter wereld, de historie van het werkeiland, de bouw/aanleg van sluizen, dijken en gemalen, de polderstructuur, het creëren van nieuwe steden (‘new towns’), nieuwe natuur, nieuwe cultuur. Uitgangspunten in het verhaal zijn Nieuw Land, pioniersgeest en innovatie.

Evaluatie en corona

De ervaringen van het eerste jaar van de stimuleringsregeling zijn goed; ondernemers die subsidie gekregen hebben, hebben dit positief ervaren. Verbeterpunten in de nieuwe regeling voor 2020 zijn onder andere dat duidelijk is geformuleerd dat reclame- en promotiekosten niet subsidiabel zijn en dat het vooral gaat om initiatieven die structureel - dus langdurig - bijdragen aan het toeristisch product Lelystad. 

Extra uitdaging daarbij is nu dat de ondernemers rekening hebben te houden met de nawerking van de coronacrisis. Bij het aandragen en indienen van ideeën voor een bedrag uit de beschikbare subsidiepot, is het verstandig dat rekening wordt gehouden met de aan verandering onderhevige richtlijnen vanuit de rijksoverheid. Flexibiliteit om het plan aan te passen naarmate de omstandigheden veranderen, is dus een pre.    

Maximaal 5.000 euro

De stimuleringsregeling kent een onder-  en bovengrens aan de uit te keren bijdrage. Met een minimum van 1.000 euro en een maximum van 5.000 euro per aanvraag worden zogenoemde ‘kruimelaanvragen’ voorkomen en hebben meerdere partijen de mogelijkheid van de stimuleringsregeling gebruik te maken.

De aanvragen moeten voldoen aan daarvoor opgestelde criteria. Meer informatie als ook een aanvraagformulier is te vinden op de website van de gemeente Lelystad: www.lelystad.nl/subsidies.