Lelystad verzoekt minister basisschool De Fontein open te houden

Lelystad - Het Lelystadse gemeentebestuur heeft minister Slob van onderwijs een brief gestuurd met het verzoek om basisschool Maharashi De Fontein niet per 1 augustus te sluiten. De gemeente wijst daarbij op de huidige bijzondere omstandigheden waardoor het niet langer vanzelfsprekend is de standaard regelgeving te volgen.

Hoewel de gemeente geen partij is bij besluitvorming over de sluiting van een school vindt het college van burgemeester en wethouders het nu wel op zijn plaats om op de voorgenomen sluiting te reageren. Belangrijkste argument is dat sluiting nu kinderen, ouders en personeel extra raakt. In afgelopen periode is door de coronacrisis normaal overleg en afstemming bijzonder moeizaam geweest. Ook is het voor ouders in deze tijd heel moeilijk om zich te oriënteren op een nieuwe passende school zolang zij de scholen niet mogen bezoeken.

Zeer belangrijke school binnen onderwijsaanbod

Voor het college speelt ook mee dat De Fontein, door de kleinschalige aanpak, een zeer belangrijke school is binnen het onderwijsaanbod waardoor een groot aantal kinderen binnen een reguliere basisschool passend onderwijs in Lelystad kunnen ontvangen. De gemeente hecht hier inhoudelijk veel waarde aan. Daarnaast hanteert de school een uniek onderwijsconcept waar rust en meditatie zijn geïntegreerd in het onderwijsaanbod. Dit sluit goed aan bij de Lelystadse ambities voor een onderscheidend en kwalitatief onderwijsaanbod.

Groei in leerlingen aantal voorzien

Het college ziet ook kansen voor de toekomst. Niet alleen is met de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2020 het aantal ingeschreven leerlingen al toegenomen. De verwachting is dat zij vanaf het schooljaar 2021 –’22 als enige bijzonder neutrale school in Lelystad zeker zal doorgroeien. Het unieke onderwijsconcept en een beoordeling als voldoende van de Inspectie van het Onderwijs geven het gemeentebestuur reden genoeg om vertrouwen te hebben in de toekomst van de school en daarom de minister te vragen het besluit tot sluiting te herzien.

Lees ook: Ouders van kinderen De Fontein vragen om steun van Lelystadse politiek