Burger Support

Wij voegen nog steeds talent bij het woord!

De dynamiek van de arbeidsmarkt kwam door Corona abrupt tot stilstand; het virus is leidend. 

Ons team benadert dagelijks proactief werkzoekenden en opdrachtgevers per e-mail, telefoon en videobellen om de afstand in de samenwerking zo klein mogelijk te houden. Aandacht zorgt voor inzichten, ideeën en verbindt.

Naast het vervullen van vacatures, ondersteunen wij het MKB in Flevoland op het gebied van diverse HR gerelateerde vraagstukken. Juist nu ligt er een enorme druk op de HR professionals. Onze consultants bieden tevens ondersteuning bij verzuimbegeleiding, re-integratie en loopbaancoaching. Alles via beeld of op 1,5 meter afstand. 

In het kader van het delen van kennis, ervaring en netwerk, faciliteert Burger Support het HR-Platform. Dit platform bestaat uit circa 60 HR professionals van diverse organisaties uit Flevoland. 

Gelukkig merken we ook dat na de abrupte stilstand, organisaties nu weer gaan bewegen. Vacatures worden weer uitgezet en procedures weer opgepakt. Dat geeft energie. 

Zilverparkkade 23,

8232 WJ Lelystad

https://burgersupport.nl/