Politiek gunt Biddinghuizen en Swifterbant een zwembad, maar...

Biddinghuizen - De gemeenteraad van Dronten wil heel graag zwembad De Alk in Biddinghuizen laten opknappen. Daarbij kiest men ook voor de duurdere versie, waarmee het open luchtzwembad er voor in ieder geval 25 jaar weer tegenaan kan. Maar of Dronten het zich financieel ook kan veroorloven, moet later blijken.

Onderzoek toekomst

Woensdag praatte de gemeenteraad over het onderzoek dat is uitgevoerd naar het renoveren van het zwembad. Uit dat eerste onderzoek blijkt dat het opknappen veel duurder uitvalt. Eerder ging de gemeenteraad uit van 660.000 euro. Om het zwembad de komende tien jaar open te kunnen houden is er echter bijna het dubbele nodig. Als het zwembad nog 25 jaar mee moet kunnen, nadert het bedrag de twee miljoen euro.

Het zijn nog eerste onderzoeksresultaten. Nader onderzoek moet een preciezer bedrag opleveren en moet ook antwoord geven op wat er dan nog jaarlijks nodig is aan exploitatiebijdrage.

Keuze al gemaakt

Voor de meeste fracties is de keuze uit de twee varianten nu al gemaakt: men gaat voor een opknapbeurt voor 25 jaar, ook al kost dat veel meer geld. Dat het nodig is het zwembad op te knappen, daar twijfelt helemaal niemand aan. Ook is de politiek onder de indruk van het enthousiasme en de doorzettingskracht van Dorpsbelangen Biddinghuizen, die ook aan het onderhoud en open houden van het zwembad een bijdrage wil leveren.  Bovendien kan het zwembad door de opknapbeurt veel duurzamer worden.

Toch wil de politiek op dit moment nog geen beslissing nemen. Eerst moet er nader onderzoek worden uitgevoerd naar de precieze kosten. Bovendien moet in het najaar ook blijken hoe Dronten er de komende jaren financieel voor staat en of de gemeente zich dit wel kan veroorloven.

Abelen dan ook

De PvdA maakte woensdag een stevig punt van het opknappen van open luchtzwembad De Abelen in Swifterbant: als Biddinghuizen in de toekomst een zwembad verdient, geldt dat ook voor Swifterbant. Voor Leefbaar Dronten is dat geen punt van discussie: als het zwembad in Biddinghuizen wordt opgeknapt, krijgt Swifterbant dezelfde welwillende houding.

Punt is wel dat de participatie van inwoners die er de schouders onder willen zetten in Biddinghuizen ‘wat verder’ is dan in Swifterbant. Maar als daar ook een door inwoners en Dorpsbelangen gedragen plan komt, dat ook bijdraagt in de exploitatie van het zwembad, krijgt Swifterbant dezelfde behandeling als Biddinghuizen, beloofde ook wethouder Ton van Amerongen.

Waarschuwing

De VVD waarschuwde nog wel voor teveel optimisme. ‘Ik schrik er wel een beetje van dat iedereen nu al een voorkeur heeft voor de tweede variant, en dat we dat bedrag nog eens verdubbelen door Swifterbant er ook gelijk bij te betrekken. Dat nadert de vier miljoen euro. We zitten wel middenin een crisis,’ waarschuwde Barry Hoogezand.