Vrienden van St Jansdal laat zorgmedewerkers ontspannen met VR-bril

Harderwijk / Lelystad - Stichting Vrienden van St Jansdal startte vorige maand een pilot met de inzet van vijf virtual reality-brillen voor stressvermindering bij zorgmedewerkers. Om de brillen bij nog meer ziekenhuismedewerkers en ook bij patiënten in te zetten start de stichting een sponsoring en crowdfunding campagne.

Op de VR-brillen staat een speciaal stressreductieprogramma. Hiermee is binnen een aantal dagen al sprake van een forse daling van de spanning. Dit bij een gebruik van tien tot dertig minuten per dag. De reacties zijn zeer bemoedigend. Een verpleegkundige gaf aan veel onrust en concentratieproblemen te hebben. Na het programma met de bril is er minder chaos in zijn hoofd. Een ander vertelde geen nare dromen meer te hebben en een betere focus te hebben na het gebruik.

Geven voelt goed

Eddy Vlijm, voorzitter van de Stichting Vrienden van St Jansdal, is heel blij met het effect van de VR-brillen bij de medewerkers. 'We zitten met elkaar in een nare tijd, het voelt dan heel goed om als Vriendenstichting een bijdrage te kunnen leveren. De resultaten zijn zo positief dat de wens er is de VR-brillen zo snel mogelijk breder in te zetten bij zowel medewerkers als bij patiënten'.

VR-bril voor meer medewerkers én patiënten

Initiatiefneemsters Anja van het Klooster en Folienke Morren van het bedrijfsopvang team (BOT) zouden het liefst alle medewerkers via de bril een mentale time-out laten ervaren. 'Het zit in de aard van zorgprofessionals om maar door te gaan. De rust is nog lang niet teruggekeerd in het ziekenhuis. De VR-brillen kunnen eraan bijdragen dat medewerkers niet overbelast raken. Ze worden nu ingezet voor medewerkers van de afdelingen die door corona het hardst getroffen zijn. Er zijn nu vijf brillen beschikbaar, maar de wens is om er minimaal twintig in te kunnen zetten. Met dit aantal kunnen wij de zorgprofessionals, maar ook patiënten helpen'.

Met een crowdfunding actie op GoFundMe en via sponsoring wil de Stichting Vrienden van St Jansdal geld inzamelen om meer VR-brillen in te kunnen zetten voor stressvermindering bij zorgmedewerkers en patiënten.