Ouders van kinderen De Fontein vragen om steun van Lelystadse politiek

Lelystad - Ouders van kinderen die op basisschool De Fontein in Lelystad zitten, willen niet dat de school dicht gaat. Ze zijn een burgerinitiatief begonnen en hebben dinsdag de gemeenteraad gevraagd om steun.

Bijzondere school

Maharishi basisschool De Fontein is een ‘bijzonder neutrale school’ in het hart van het Sidhadorp. Een deel van de leerlingen van de school begint elke schooldag met meditatie.

De school heeft met een aantal van 73 kinderen te weinig leerlingen. Het advies van de Dienst Uitvoering Onderwijs aan onderwijsminister Arie Slob is dan ook dat de school wordt opgeheven en de kinderen op andere scholen worden ondergebracht. Doorgaans neemt de minister dat advies over. Ouders hopen echter dat de gemeenteraad druk wil uitoefenen op de minister om sluiting per komend schooljaar te voorkomen.

Gesprekken lastig

Er lopen nog gesprekken over de toekomst van de school. Zo wordt er gekeken of de school samen kan gaan met De Wildzang, waarbij het eigen karakter van De Fontein behouden kan blijven. Ook is er gepraat met de stichting van katholieke basisscholen.

Complicerende factor is echter dat die gesprekken tot op heden nog niets hebben opgeleverd en ook worden bemoeilijk door de coronamaatregelen. Met name vanwege dat laatste hopen ouders dat het besluit van sluiting van de school met een jaar wordt uitgesteld. In die tijd zou De Fontein kunnen werken aan een beter leerlingenaantal: in potentie zou de school vanaf 1 oktober 86 leerlingen kunnen hebben en zijn er nog meer ouders van kinderen die nu nog niet naar school gaan geïnteresseerd.

Vraag om steun

Twee ouders van het burgerinitiatief voor behoud van de school, Daniëlle Mers en Madelon van Noort, hebben daarom dinsdag een dringend beroep gedaan op de gemeenteraad voor hulp. De gemeenteraad geeft daar gehoor aan: de lokale politiek wil dat de school in ieder geval uitstel krijgt van sluiting en dat er anders een goede oplossing komt voor de leerlingen. Volgens de ouders bestaat anders het gevaar dat de kinderen of naar een vrije school in Harderwijk of Almere gaan of een beroep doen op thuisonderwijs. Voor 21 van de 73 kinderen zou bovendien passend onderwijs nodig zijn, zij kunnen niet zomaar naar een andere basisschool.

Probleem is wel, zo benadrukt wethouder John van den Heuvel: de gemeente gaat er niet over, de beslissingsbevoegdheid ligt bij de minister. Hij riep de raadsfracties van landelijke partijen daarom op ook hun Tweede Kamerleden te benaderen voor steun.  Voor komende week staan er in ieder geval gesprekken gepland tussen de gemeente, De Fontein en de schoolbesturen van andere scholen in Lelystad.