Hospice Dronten heeft opnamestop

Dronten - Het Hospice Dronten heeft door de coronacrisis moetern besluiten tot een opnamestop en het stopzetten van de thuisinzet. Het bestuur denkt na over maatregelen om weer nieuwe gasten te kunnen ontvangen.

Meerdere aspecten afgewogen

Sinds begin maart heeft het bestuur meerdere malen per week (online) vergaderd, met als doel om het risico voor gasten en vrijwilligers op besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Bij het besluit tot een opnamestop en stopzetten van de thuisinzet zijn meerdere aspecten afgewogen. Zo kon de veiligheid van de vrijwilligers, waarvan de meesten tot een risicogroep behoren, niet meer worden gegarandeerd.

Onvoldoende vrijwilligers beschikbaar

Ook waren er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar. Vanwege de coronacrisis hebben 28 vrijwilligers aangegeven niet actief te kunnen of willen zijn in het Hospice. Ook zijn er de afgelopen periode geen gastheren en -vrouwen ingezet.

Het bestuur nam in de afweging ook mee dat COVID-19 een nieuw virus is, waarvan de gedragingen en besmettelijkheid nog onvoldoende bekend zijn. Het ontbreken van voldoende beschermingsmiddelen en testmogelijkheden voor vrijwilligers en verpleegkundigen woog ook zwaar.

Coronabesluiten ingrijpend

Het bestuur realiseert zich dat de coronabesluiten ingrijpend zijn. ‘We realiseren ons dat de komende tijd zal blijven vragen om bestuursbesluiten die genomen worden met een warm hart en een koel hoofd.’

Intussen denken de bestuursleden na over de wijze waarop het Hospice op een veilige manier weer kan worden opengesteld voor nieuwe gasten.