In Oostvaardersplassen sinds oktober 2019 156 dieren uitgevallen door vroeg reactief beleid

Lelystad - In de periode oktober 2019-april 2020 zijn in de Oostvaardersplassen 156 dieren uitgevallen als gevolg van vroeg reactief beleid. Het gaat om 139 edelherten, 6 paarden en 11 runderen. In deze periode zijn 2 paarden en 4 runderen een natuurlijke dood gestorven.

Lijden voorkomen

Het hele jaar door voeren de boswachters van Staatsbosbeheer, ook met het nieuwe beleid, voor zover nodig vroeg reactief beheer uit. Dit betekent dat zieke of gebrekkige dieren worden geschoten, om lijden te voorkomen. Bij twijfel overleggen de boswachters hierover met de dierenarts.

Voedsel voor vossen en raven

Paarden en runderen worden afgevoerd. Dit gebeurt ook met een aantal edelherten. De boswachters laten een aantal edelherten in het gebied liggen als voedsel voor bijvoorbeeld vossen en raven.