Meerderheid gemeenteraad wil geen voorziening voor EU-werkers langs Larserdreef

Lelystad - Een meerderheid van de Lelystadse gemeenteraad wil niet dat er tussen Palazzo en de houtstookcentrale/gevangenis langs de Larserdreef een tijdelijke woonvoorziening komt voor EU-werkers. Onder aanvoering van de VVD is dat idee dinsdag getorpedeerd.

Aparte wijk

De voorziening met tijdelijke huurappartementen voor 400 EU-werkers (arbeidsmigranten uit de Europese Unie die tijdelijk in Lelystad werken)  was een plan van het college van burgemeester en wethouders. Centrada wil in hetzelfde gebied 150 eveneens tijdelijke woningen bouwen voor spoedzoekers: mensen uit Lelystad die door bijvoorbeeld een echtscheiding met spoed een woning zoeken. Het zou in beide gevallen gaan om kleine woningen en appartementen die er voor maximaal 15 jaar mogen staan. Mensen die er gaan wonen, kunnen voor maximaal één tot twee jaar een dergelijk appartement huren.

Bedrijventerreinen

Onder aanvoering van de VVD is het plan dinsdagavond verworpen. De VVD vindt het gebied een a-locatie en daarmee niet geschikt voor degelijke woningbouw. Wat die partij betreft moeten EU-werkers vooral worden gehuisvest in (nieuwe) locaties op bedrijventerreinen.

Het gaat in dit geval volgens VVD-raadslid Mariëlla Hermus om mensen die slechts een korte periode in Lelystad zijn, voor korte werkklussen of seizoenswerk, en hier dus niet integreren. Arbeidsmigranten die hier vast werk hebben en wel integreren, vinden hun weg wel op de ‘gewone’ woningmarkt. Voor tijdelijke EU-werkers zouden plekken moeten worden gevonden op bedrijventerreinen.

(Niet) wegstoppen

Een aantal partijen was het hier volstrekt niet mee eens. Zij vinden dat EU-werkers hiermee worden weggestopt aan de randen van de stad, terwijl ze er deel van zouden moeten uitmaken. ‘Waarom de keuze deze mensen weg te stoppen op een bedrijventerrein?’ vroeg Sjaak Kruis (GroenLinks) zich af.

Hermus vond dat niet aardig tegenover mensen die nu al, volgens haar met veel plezier, op bedrijventerreinen wonen. Van wegstoppen is wat haar betreft geen sprake. De VVD wordt in haar voorstel gesteund door Leefbaar Lelystad, de InwonersPartij, de PvdA, Jong Lelystad, Mooi Lelystad en Forum voor de Ouderen, een ruime meerderheid van de gemeenteraad. D66 zou graag zien dat er juist wordt gekozen voor kleinere voorzieningen, verspreid over de stad, voor maximaal 50 tot 100 EU-werkers per locatie, en wil daar een voorstel voor indienen.

Andere oplossing

Beide voorstellen zijn dinsdag nog niet ter stemming gebracht. Verschillende partijen willen namelijk eerst eens goed in beeld hebben welke locaties er wellicht beschikbaar zijn op bedrijventerreinen. Het liefst zou men daarvoor met z’n allen op excursie gaan, maar dat is in coronatijd niet mogelijk. Wellicht dat er daarom een virtuele excursie wordt georganiseerd.

Het college kan alvast wel naar andere oplossingen op zoek. Want of er nou wel of geen excursie komt, er is wel enige haast geboden: ten eerste is er behoefte aan dergelijke huisvesting voor EU-werkers, ten tweede moet hiermee het probleem van (illegale) kamerverhuur in gewone huizen in gewone woonwijken worden tegengegaan, omdat dat veel overlast veroorzaakt in verschillende wijken.