Teleurstelling over plannen voor Havenkade

Dronten - D66 en GroenLinks zijn niet blij met de plannen voor het Hanzekwartier in Dronten. ‘Dat voldoet niet aan enig ambitieniveau,’ vindt Lazise Hillebregt (D66). Een voorstel om het beeldkwaliteitsplan voor het gebied naar boven toe bij te stellen, is donderdag echter nog niet in stemming gebracht tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Teleurstelling

Voor de Havenkade, de strook tussen het station en het centrum langs het water, heeft bouwbedrijf en ontwikkelaar Van Wijnen nu een plan gemaakt, maar beide partijen zijn erg teleurgesteld in de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van die plannen. Het gaat ten slotte om een gebied dat belangrijk is voor Dronten en vanwege de centrale ligging en verbindende factor tussen station en centrum ook erg in het oog springt.

Uit het beeldkwaliteitsplan van BDP Khandekar, dat acht jaar geleden is samengesteld en aangenomen door de gemeenteraad, spreekt een heel ander beeld. Nu zien die beeldkwaliteitsplannen er wel altijd anders uit dan wat er uiteindelijk komt, maar toch… ‘Is dit wat we voor ogen hadden toen we er destijds over besloten? De beelden van de presentatie van toen komen niet overeen met wat er nu gerealiseerd wordt,’ stelde Paul Vermast.

Oneens met kritiek

De twee partijen willen daarom dat er een nieuw beeldkwaliteitsplan komt voor het gebied. Want, zo concludeert Hillebregt, als het regelmatig voorkomt dat ambities naar beneden worden bijgesteld ten aanzien van de kwaliteit van nieuwbouw in bepaalde gebieden, dan kan het toch ook andersom? Het Hanzekwartier is een gebied waar Dronten best een hoge ambitie mee mag hebben en eisen van ontwikkelaars die er in aan de slag willen.

Het college van b+w is het niet eens met de kritiek van de twee partijen. Naar aanleiding van de plannen van BDP Khandekar is er destijds een kwaliteitsteam ingesteld voor het gebied dat zich buigt over de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van concrete woningbouwplannen. Daar is BDP zelf ook in vertegenwoordigd. Dat team heeft bij de plannen die al zijn uitgevoerd en er nu liggen steeds een positief advies gegeven. B+w is bovendien verrast dat de twee partijen in hun voorstel nu pleiten voor een ‘historiserende bebouwing’, zoals in Harderwijk, Kampen en Spijkenisse plaatsvindt. ‘Tot op heden is Dronten steeds uitgegaan van een eigentijdse uitstraling zonder tot historiseren over te gaan.’

Aangehouden

Het voorstel  voor een nieuw beeldkwaliteitsplan is door beide partijen aangehouden en komt een volgende raadsvergadering weer ter sprake. Dat de partijen het voorstel aanhielden, had te maken met de bijzondere raadsvergadering donderdag. Daarin waren slechts de fractievoorzitters van de partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Die kunnen wel een besluit nemen, maar doen dat dan niet met net zoveel stemmen als de fractie die ze vertegenwoordigen, maar alleen hun eigen stem. Omdat er  nu acht raadsleden waren, hadden de stemmen kunnen staken of had het voorstel kunnen worden aangenomen, terwijl als de volledige gemeenteraad er over zou stemmen, het wellicht verworpen wordt. Dat vonden de indienende partijen D66 en GroenLinks geen nette manier van werken. Vandaar dat men wacht met het in stemming brengen van het voorstel voor een nieuw beeldkwaliteitsplan tot de gehele gemeenteraad weer bijeen kan zijn.