Plan van aanpak huisvesting statushouders in Lelystad is te vaag

Lelystad - De provincie Flevoland verlangt van de gemeente Lelystad een nieuw actieplan voor het huisvesten van statushouders. Men vindt het huidige plan te vaag.

Lelystad loopt achter

De gemeente loopt achter met het huisvesten van de door het Rijk verlangde aantallen statushouders, asielzoekers die een status hebben gekregen en in Nederland mogen blijven. Dat komt omdat de gemeenteraad eerder heeft besloten asielzoekers geen voorrang meer te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Plan tijdelijke woningen

De gemeente bedacht daarop een plan met 150 tijdelijke woningen, die op het terrein ‘Campus Zuid’ tussen Palazzo en de houtstookcentrale, moeten verrijzen. Het gaat daarbij om kleine appartementen, waar per appartement twee tot vier mensen maximaal één tot twee jaar kunnen wonen. In die tijd kan dan een andere woning worden gezocht. De eerste 50 woningen zouden nog dit jaar moeten worden gerealiseerd. De woningen zouden ook zijn bestemd voor ‘spoedzoekers’ uit Lelystad: mensen die door bijvoorbeeld een echtscheiding met spoed op zoek zijn naar een tijdelijke woonruimte. 

Teveel onzekerheden

De provincie concludeert dat het ingediende plan van aanpak teveel onzekerheden biedt om de achterstanden in te lopen en de toekomstige taakstellingen structureel te realiseren. De achterstand van vorig jaar is 49 nog te vestigen statushouders en daarbij komt nog de taakstelling van het Rijk voor dit jaar. 

De provincie verwacht daarom een aangepast plan dat zij na de zomer zal beoordelen en met de gemeente bespreken. De gemeente heeft echter gevraagd om wat meer tijd voor een aangepast plan: door de coronacrisis loopt alle planvorming en uitvoering van die plannen vertraging op.