Expertgroep tevreden over verminderen aantal grote grazers in Oostvaardersplassen

Lelystad - De door de provincie Flevoland ingestelde Expertgroep is tevreden over de gang van zaken in 2019 bij het verminderen van het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dit blijkt uit hun eindverslag.

De Expertgroep heeft dit verslag onlangs aangeboden aan Gedeputeerde Staten. De Expertgroep heeft het afgelopen jaar ieder kwartaal een verslag opgeleverd. In dat verslag stonden observaties, constateringen en adviezen over het terugbrengen van het aantal grote grazers (edelherten en konikpaarden) in de Oostvaardersplassen.

De Expertgroep is eind 2018 ingesteld door de provincie Flevoland en zag vanaf het voorjaar van 2019 toe op de reset van de grote grazers. Met het opleveren van het eindverslag is de rol van de Expertgroep ook afgerond. In het laatste kwartaalverslag, tevens eindverslag, staan de bevindingen van de Expertgroep over de effecten van de reset voor het Natura 2000-gebied en de vogels, bij het uitplaatsen van de konikpaarden en het afschieten van de edelherten:

  • Voor de vogels zijn geen afwijkingen geconstateerd die een relatie kunnen hebben met de uitvoering van de reset. De Expertgroep adviseert wel de veranderingen in de vogelstand en de vegetatie op de middellange en langere termijn zorgvuldig vast te leggen.
  • De Expertgroep is zeer tevreden over de manier waarop Staatsbosbeheer de afgesproken vermindering van het aantal konikpaarden heeft uitgevoerd. Staatsbosbeheer heeft bij uitvangen en verplaatsen naar andere gebieden de aantasting van het welzijn van de dieren tot het minimale beperkt.
  • De geschoten edelherten waren alle in goede conditie. De aanpak voor het afschieten was weloverwogen. Het aantal herten dat kon worden afgeschoten, was afhankelijk van de groepsgrootte, het weer en de wind.