'Ontzie kwetsbare werknemers'

Regio - De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van corona is groot. Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland Froukje de Jonge breekt een lans voor kwetsbare groepen werknemers en roept werkgevers op waar mogelijk werknemers uit de Banenafspraak zo veel mogelijk te ontzien.

‘Voor mensen van de sociale werkvoorziening, beschut werk en banenafspraak is noodgedwongen thuiszitten helemaal niet goed omdat de structuur van werk, sociale controle en contacten voor hen extra belangrijk zijn’, zegt Froukje de Jonge.

Het coronavirus (COVID-19) treft veel bedrijven, ook in Flevoland. ‘Sommigen van u hebben minder werk wegens het stilvallen van de handel. Anderen, in de horeca met name, moeten alle zeilen bijzetten en inventief zijn. Maaltijden afhalen, bestellingen thuisbezorgen en meer van zulke inventieve maatregelen worden er getroffen om het hoofd maar boven water te houden. Werknemers van veel bedrijven werken noodgedwongen vanuit huis. Zij mogen in deze moeilijke tijden nog van geluk spreken. Voor anderen wordt op grote schaal werktijdverkorting aangevraagd of in het ergste geval ontslag aangevraagd.’

Heftig en ontregelend

‘Deze crisis is heftig en ontregelend. De onzekerheid groeit met de dag. Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij het hoofd koel houden, onze veerkracht maximaal benutten en de maatregelen van de overheid strikt opvolgen, wij deze crisis de baas kunnen worden. Het coronavirus drijft ons letterlijk uiteen, maar verbindt ons gelijktijdig ook. Uit deze paradox moeten we de kracht putten. En als iedereen naar vermogen bijdraagt, zullen we deze crisis overwinnen.’

In deze nachtmerrie is er één groep die nóg zwaarder getroffen dreigt te worden. ‘Ik maak mij zorgen om de mensen die normaliter al ondersteuning nodig hebben om werk te vinden en te houden. Ik bedoel de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Laten we er nu met elkaar voor waken dat het coronavirus niet ook het inclusief werkgeverschap stuk maakt! Ik spreek dan ook de wens uit dat u zich als gewaardeerd Flevolandse werkgever zich zal blijven inzetten voor de kwetsbare mensen uit de Banenafspraak en hen, ondanks de zware crisis die ons allen treft, zoveel mogelijk zal ontzien.’

’Langs deze weg laat ik u weten dat het Regionaal Werkbedrijf Flevoland en de daarbij aangesloten organisaties uit de arbeidsmarktregio Flevoland met u meeleven en u waar mogelijk met raad en daad terzijde zullen staan’, aldus de Jonge.