Column Hans Engelvaart | Een idee

Dronten - Vorig jaar daagde de gemeente Dronten haar inwoners uit om met goede ideeën te komen. Er kwamen vijftig ideeën binnen tijdens een ideeënmarkt. De gemeenteraad voegde er nog enkele ideeën aan toe. Vervolgens werd het stil.

Te lang geduurd

De toekenning van ideeën werd steeds vooruit geschoven. Deze maand was het zover en kwam het college met de toegekende ideeën naar buiten, waarna de raad deze moest vaststellen. Iedereen was het er wel over eens dat het veel te lang geduurd had. Dat deed de mensen die de ideeën hadden aangedragen natuurlijk geen goed. Ook werden tussentijds de spelregels nog eens veranderd. Ook dat deed het proces geen goed. Afgezien van het feit dat de bedoeling uitstekend was, is dit nu niet bepaald het voorbeeld van een goede burgerparticipatie. Er zal een evaluatie volgen om het een volgende keer beter te doen.

De ideeën moesten binnen het beschikbare budget van één ton vallen en mochten structureel geen geld kosten. Het zou anders ieder jaar geld gaan kosten en dat was niet de bedoeling. Het moest om een gemeentelijke taak gaan die niet strijdig is met de regelgeving. Er gaat nu geld naar de verfraaiing van een schoolplein, de Flevo-Scouts, pleegouderondersteuning, veilige looproutes en een publieksopgraving van een scheepswrak. De voorlopige top tien van de gemeenteraad haalde het niet en vele goede ideeën gingen niet door, tot groot verdriet van de indieners. Enkele voorbeelden: upgraden van het Van Veldhuizenbos, natuureducatie op scholen, pleegoudernetwerken, een fiets-voetgangersbrug over de Lage Vaart bij het Wisentbos en zwemles voor iedereen.

Heldere spelregels afspreken

Voor een volgende keer zal het, om teleurstellingen te voorkomen, beter zijn heldere spelregels af te spreken maar ook een tijdspad te communiceren, zodat de indieners precies weten waar ze aan toe zijn. Daarbij zal iedereen heus wel begrijpen dat niet alles gehonoreerd kan worden, vooral niet als een idee wordt ingeleverd om een extra sporthal te bouwen. Een 51e idee zou trouwens kunnen zijn om enkele indieners van de afgewezen ideeën te betrekken bij de evaluatie. Dit idee is gratis en vrijblijvend.