De Kubus vlagt om de moed erin te houden

Lelystad - Een nieuwe vlag wappert in de top van De Kubus in Lelystad. 'Als symbool voor de strijd die ons allemaal aangaat!'

'Een strijd tegen het coronavirus', aldus De Kubus op Facebook. Maar ook onze medemens een hart onder de riem te steken. 'De mensen die dag en nacht voor ons knokken, de zieken, en voor alle bedrijven die het hoofd boven water moeten zien te houden. Samen sterk!'