Column Bart van der Wal | Stiltes

De straten in Dronten zijn stil en bijna verlaten. Vooral in de supermarkt ben ik me bewust van een zekere stilte. Alsof de ernst van de situatie bij iedereen nu echt begint door te dringen. Boodschappen doen heeft nu dan ook een andere lading dan gezellig winkelen in het tijdperk voor corona. We moeten en willen snel terug naar ons veilige huis.

Besmetting temperen

Iedereen speelt hiermee een grote rol in de poging om de besmetting van het virus te temperen. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de strengere maatregelen een paar dagen van toepassing en lijkt het gehoopte en gewenste effect in het terugdringen van het virus nog onduidelijk. Er zijn landelijk al veel mensen overleden door het virus. Er is één dode in Dronten. Je wordt er stil van. Soms vraag ik mij af of wij moeder natuur boos hebben gemaakt met de manier waarop wij haar behandelen en zij ons daarom eens flink aanpakt.

Aantal aangetoonde besmettingen

In de gemeente Dronten is het aantal aangetoonde besmettingen beperkt. Mede doordat de thuis verblijvende zieken niet worden getest en dus niet worden meegeteld. De huisartsenpost in Dronten Zuid is op dit moment gesloten omdat huisartsen door het coronavirus ziek thuis zijn. Los hiervan is er in de huidige situatie nog voldoende zorgcapaciteit in Dronten en Flevoland. Om de verspreiding van het virus te beperken bekijken enkele thuiszorgorganisaties of de zorgvraag van hun cliënten het toelaat in deze periode geen of minder zorg aan huis te bieden.

Op de oude voet

Mijn schoonmoeder krijgt verzorging door de wijkverpleging en kreeg het er benauwd van. Gelukkig gaat de thuiszorg bij haar door op de oude voet. Het is een tijd van zorgen met een dubbele betekenis. Laten we naast de kopzorgen vooral goed voor onszelf en de ander zorgen. We zien in Dronten mooie voorbeelden van mensen die voor elkaar zorgen door bijvoorbeeld een boodschap te doen voor de ander of letterlijk boodschappen te doen voor de minder draagkrachtigen. Het is een bekend verschijnsel dat een nare gebeurtenis als een pandemie ook veel moois van mensen laat zien. In stilte hoop ik u deze zomer te mogen begroeten op een zonovergoten terras.