MDF buurtbemiddeling geeft tips tijdens de coronacrisis

Dronten - Nu veel buren thuis zijn tijdens de coronacrisis, ontstaan er nieuwe buurtinitiatieven en steunen buren elkaar. Maar wat als het burencontact niet zo goed loopt? MDF buurtbemiddeling geeft advies en tips voor een goede burenrelatie, want het credo 'beter een goede buur…' is zo treffend, juist in deze tijd.

Waar mensen lang op elkaars lip zitten, neemt de kans op irritaties toe. De coronacrisis houdt de inwoners van de gemeente Dronten ook veelal binnenshuis. In de meeste buurten heerst er een gevoel van saamhorigheid. Er ontstaan mooie initiatieven als buurtapp-groepen waarin buren aanbieden te helpen, ook al kenden ze elkaar voor deze crisis nog niet. Sociale steun, nieuwe contacten en praktische hulp: de meeste buren kunnen op elkaar rekenen.

Rustiger in de gemeente Dronten

MDF buurtbemiddeling bemiddelt al jaren tussen buren die een conflict hebben met elkaar. Zij ziet in de gemeente Dronten de laatste tijd niet meer meldingen dan gebruikelijk. Sterker nog, het lijkt juist even rustiger te zijn, meldt coördinator Wendy Rademakers. Wel merkt ze dat er meer verzoeken om advies binnenkomen van buren die geen conflict hebben met hun buren, maar wel overlast ervaren nu. Bellers willen weten hoe ze dit het beste aan kunnen kaarten. Buurtbemiddeling geeft onpartijdig advies, informatie of coaching. Indien gewenst, kan de situatie nog even gevolgd worden om te zien of het afdoende is.  

Eerst in gesprek gaan

Rademakers: 'Het kan voor mensen in bepaalde situaties een uitdaging zijn om meer dan anders dicht bij hun buren te zijn. In geval van een conflict of sluimerende irritatie, raden wij aan om, in plaats van korte berichtjes via bijvoorbeeld Whatsapp, zelf eerst in gesprek te gaan met de buren. Normaal adviseren wij altijd om met elkaar om tafel te gaan, eventueel onder onze neutrale gespreksbegeleiding. Gezien alle maatregelen, adviseren wij nu om de geadviseerde afstand in acht te nemen tijdens een gesprek of te praten via videobellen. Soms helpt ook een zorgvuldig opgestelde brief'.

Boosheid roept boosheid op

Daarbij moet je volgens Rademakers niet wachten tot je te veel ergernis hebt opgekropt. 'Dan wordt het namelijk lastiger om rustig een goed gesprek te voeren en je verhaal te doen. Boosheid roept vaak boosheid op en doet geen recht aan je boodschap. Blijf rustig en vertel wat de situatie met jou doet, waar de overlast schuilt en wat de gevolgen voor jou zijn. Slecht slapen bijvoorbeeld, angsten of andere klachten'.

Naar elkaar luisteren

Belangrijk is dat buren naar elkaar luisteren en elkaars relaas serieus nemen. Rademakers: 'Een ander beleeft een situatie waarschijnlijk anders dan jij, of heeft andere belangen of zorgen op dat moment. Door naar elkaar te luisteren, groeit er hopelijk begrip'. Een goed gesprek kan leiden tot een oplossing waar beide buren blij mee zijn. 

Klussen

Heeft ze nog tips voor de buren in de gemeente Dronten in deze tijd? 'Nou, we merken dat vooral het klussen nu wel eens voor overlast zorgt tussen buren. Buren hebben nu de tijd door het wegvallen van allerlei activiteiten en sociale contacten en pakken klusjes op. Soms komt daar wat kabaal bij kijken om iets gedaan te krijgen. Als je weet dat dit het geval gaat zijn, licht je buren even in: stuur een berichtje of doe een briefje in de brievenbus. Meestal ontstaat er dan ook een gesprekje over de klus en kan de buur ook aangeven of hij/zij net in een nachtdienstperiode zit, of ziek op bed ligt. Je kunt zo wat afspraken maken over bijvoorbeeld passende klustijden zodat iedereen tevreden naast elkaar blijft wonen'.

MDF Buurtbemiddeling denkt graag mee. Wanneer een gesprek lastig lijkt, men advies nodig heeft of een conflict uit de hand dreigt te lopen, is het zinvol contact op te nemen. Zij is te bereiken via buurtbemiddeling@mdflevoland.nl of via 0321-319522.


Gerelateerd nieuws