Dokter Jansencentrum Emmeloord eerste tijdelijke zorglocatie voor coronapatiënten

Emmeloord - Veiligheidsregio Flevoland maakt bekend dat in Emmeloord de voorbereidingen worden getroffen voor een tijdelijke zorglocatie. Coronapatiënten uit Flevoland die geen medische ziekenhuiszorg nodig hebben kunnen in het Dokter Jansencentrum terecht.

Deze locatie biedt ook zorg aan coronapatiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis maar nog niet naar hun huis of zorginstelling terug kunnen. Het centrum in Emmeloord wordt hiervoor gereed gemaakt.

Mogelijk ook vleugel St Jansdal Lelystad

Andere locaties in de regio worden nog onderzocht. Mogelijk dat een vleugel van het St Jansdal in Lelystad hiervoor ook in aanmerking komt. Ook in Almere worden er mogelijkheden verkend.

Voor de opvang van de doelgroep uit de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen) en GGZ worden ook extra tijdelijke zorglocaties onderzocht.

Voorbereiding op groot aanbod coronapatiënten

De realisatie van deze tijdelijke zorglocaties maakt deel uit van een pakket van maatregelen die worden genomen met het oog op de voorbereiding op een groot aanbod van coronapatiënten.

Het betreft een gezamenlijk initiatief van de zorgsector. Huisartsen, (thuis)zorgorganisaties en ziekenhuizen in de regio werken hierbij nauw samen met GGD/GHOR Flevoland. Veiligheidsregio Flevoland ondersteunt de zorgsector bij dit initiatief.