Tijdelijke daklozenopvang komt aan andere kant Zuiderwagenplein

Lelystad - De tijdelijke locatie voor de daklozenopvang van het Leger des Heils komt voor een periode van maximaal vijf jaar op het Zuiderwagenplein in Lelystad. Niet naast de Timotheüsschool waar eerst sprake van was, maar meer richting het voormalige politiebureau.

Omwonenden en de school hadden grote bezwaren tegen de locatie aan de oostkant van het plein, naast de school. Daarom is de locatie verplaatst naar de andere kant van het Zuiderwagenplein, richting het voormalige politiebureau (zie kaartje).

[De tekst gaat verder na het kaartje]

Omwonenden zijn geïnformeerd

Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over deze wijziging en worden door de gemeente verder meegenomen in het proces rondom de verplaatsing van de dag- en nachtopvang. Automobilisten die nu op de aangewezen locatie parkeren, moeten in de toekomst hun auto op een ander deel van het Zuiderwagenplein parkeren.

Spreekuur

In verband met de geuite zorgen door omwonenden wordt gelijktijdig met de start van de bouw een spreekuur ingericht, waar omwonenden terecht kunnen met vragen, suggesties en klachten. Voor wat betreft handhaving wordt in het gebied nauw samengewerkt tussen de gemeente (de BOA’s), de politie (wijkagent), het Leger des Heils en het Sociaal Wijkteam. Deze samenwerking zal geïntensiveerd worden.

Naar verwachting voor de zomer in gebruik

De gemeente en het Leger des Heils verwachten de nieuwe tijdelijke locatie op het Zuiderwagenplein voor de zomer van dit jaar in gebruik te kunnen nemen.

Maerlant wordt gesloopt

De opvang is nu nog gehuisvest aan het Maerlant. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling in het Lelycentre wil de eigenaar het pand aan het Maerlant slopen en nieuwbouw realiseren. Er wordt nog een nieuwe definitieve locatie gezocht in het Lelycentre.