Flevoziekenhuis neemt aanvullende maatregelen bij aanpak coronavirus

Almere - Drie medewerkers van het Flevoziekenhuis in Almere zijn positief getest op het coronavirus. Zij blijven in thuisisolatie. Er verblijven nu twee patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld in het Flevoziekenhuis. Zij worden in strikte isolatie verpleegd.

Patiënten en medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette medewerkers zijn hierover geïnformeerd. Alle voorzorgsmaatregelen om verdere besmetting te voorkomen zijn getroffen.

Het Almeerse ziekenhuis bereidt zich voor op een verdere toename van het aantal patiënten. Om die reden is een aantal aanvullende maatregelen genomen bij de aanpak van het coronavirus:

  • Polikliniekbezoeken worden zoveel mogelijk omgezet naar telefonische afspraken en consulten. De poliklinieken zijn dus niet gesloten, maar richten zich vooral op spoed en semi-spoed afspraken. Als het echt nodig is voor de zorg dan kan de patiënt gewoon naar het ziekenhuis komen. Patiënten worden hierover telefonisch benaderd.
  • De hoofdingang van het Flevoziekenhuis en de ingang van de Spoedeisende Hulp en Huisartsenpost zijn geopend, uitsluitend voor bezoekers van de SEH en HAP. Bij de overige ingangen gelden toegangsbeperkingen.
  • Het Verzekerdenpunt in de centrale ontvangstruimte is gesloten. Apotheek De Brug en het laboratorium voor bloedafname in de centrale ontvangstruimte zijn open. Patiënten kunnen dus blijven komen om bloed te prikken, tenzij zij klachten hebben (zie volgende bullet).
  • Patiënten, bezoekers en begeleiders mogen niet naar het ziekenhuis komen als zij last hebben van: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Wij verzoeken mensen met klachten eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts, conform richtlijn RIVM. Mensen met deze klachten die met spoed zorg nodig hebben, mogen wel naar het ziekenhuis komen. Bijvoorbeeld met een verwijzing van de huisarts of met de ambulance.
  • Al eerder is besloten met ingang van maandag 16 maart het aantal planbare operaties te halveren. Spoed en semi-spoed operaties gaan door. Patiënten bij wie de operatie wordt uitgesteld, zijn of worden hierover geïnformeerd.

Gerelateerd nieuws