Flevoland behoudt extra ambulances

Regio - Flevoland behoudt de extra ambulancecapaciteit die preventief werd ingezet na de overname van MC IJsselemerziekenhuizen door St Jansdal, eind 2018.

Het effect is het afgelopen jaar onderzocht door Bureau Infinitief. Dit leidde tot het advies om de inzet van de extra capaciteit in de regio te handhaven. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) van de GGD Flevoland en de zorgverzekeraars nemen dat advies over.

Structureel meer ambulances dan voorheen in Flevoland

Bureau Infinitief heeft afgelopen periode interviews gehouden met de wethouder van de gemeente Urk, verloskundigen, huisartsen, Patiëntenfederatie Nederland, Stichting First Responder System, RAV en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Coöperatie VGZ. Met hen is gesproken over hun ervaringen en verwachtingen. Daarnaast is een grondige beschouwing van de data over het afgelopen jaar uitgevoerd. 

Urk blijft standplaats

Hieruit volgt in het rapport het advies dat Flevoland twee ambulances meer houdt dan de berekende benodigde capaciteit. Urk blijft - vanwege de afstand tot de ziekenhuizen - een standplaats, waarbij de RAV tijdens de inzet en spreiding van de (extra) capaciteit rekening houdt met langere rijtijden vanaf Urk. 
Met het advies heeft Flevoland structureel meer ambulances dan voorheen. Vanwege de afstand tot de ziekenhuizen is zo veel als mogelijk een ambulance op Urk of in de omgeving beschikbaar.

Meer samenwerking tussen huisartsen en RAV

Omwille van efficiency en de kwaliteit van zorg, adviseert Infinitief om met de huisartsenpraktijken op Urk te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn tussen huisartsen en RAV. Aan ketenpartners op Urk, maar ook in bijvoorbeeld Lelystad, wordt door deze capaciteitsmaatregel én door continuering van aanvullende maatregelen een omgeving geboden waarin de zorg – ook na gewijzigde omstandigheden – veilig kan plaatsvinden.

Het rapport wordt aangeboden aan de minister van VWS en de zorgaanbieders in Flevoland.