InwonersPartij Lelystad stapt uit coalitie

Lelystad - De InwonersPartij Lelystad is uit de coalitie gestapt. Die redelijk onverwachte mededeling deed fractievoorzitter Luc Baaten woensdag in een ingelaste vergadering.

Korte verklaring

‘Voorzitter, u heeft ook uit berichten in de media kunnen volgen wat er allemaal aan de hand is. Het samenspel coalitie-college staat onder druk, zo ervaart de InwonersPartij dat. En het geheel is van dien aard dat het ons functioneren binnen de coalitie negatief beïnvloedt. Reden voor ons om de belangen van de stad en haar inwoners vanuit een oppositierol te behartigen. We hebben besloten geen deel meer uit te maken van deze coalitie. Hierbij blijft het huidige raadsprogramma wel nog steeds ons uitgangspunt,  was de korte verklaring van Baaten.

Ander onderwerp

Het zou vanavond in de ingelaste vergadering eigenlijk gaan over wethouder Elly van Wageningen. Aanleiding was het vorige week via Omroep Flevoland naar buiten gebrachte plan van Afvalzorg, om de stortplaats aan de Zeeasterweg te verdubbelen qua stortcapaciteit. Het college van burgemeester en wethouders voelde zich overvallen door dat plan, net als de gemeenteraad.

In de politiek ontstond daarop de vraag of de wethouder al van deze plannen op de hoogte was en waarom zij de gemeenteraad daar dan niet over geïnformeerd had. Aanvankelijk liet Afvalzorg weten dat er al sinds 2016 gesproken was met de wethouders Ed Rentenaar en Elly van Wageningen. In een brief aan de gemeenteraad komen ze daar nu op terug. Er is wel gesproken over de plannen voor een zonnepark en het verhogen van de heuvels op de stortplaats, maar  niet over het verdubbelen van de stortcapaciteit. Dat is volgens Afvalzorg ook niet nodig, want de provincie is daar het bevoegde gezag, niet de gemeente.

Geen motie

Het leek er op dat er al een motie van wantrouwen richting Elly van Wageningen in de maak was bij sommige partijen, maar met deze brief van Afvalzorg werd de inhoudelijke grond onder zo'n motie weggeslagen. Niettemin maakte de InwonersPartij bekend uit de coalitie te stappen. De VVD vroeg daarop het andere agendapunt, de uitbreiding van de stortplaats, te verdagen naar een ander moment 'gezien de nieuwe politieke realiteit'. Daar schaarde het grootste gedeelte van de gemeenteraad zich achter.

Nieuwe politieke realiteit

Die nieuwe politiek realiteit is dat de huidige coalitie van nu, bestaande uit VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP geen meerderheid meer heeft. De vijf partijen hebben 15 van de 35 raadszetels, waar dat er met de InwonersPartij nog 19 waren. Wat het precies betekent voor de wethouder die namens de InwonersPartij in het college zat, Ed Rentenaar, is op dit moment niet duidelijk. Rentenaar zit met een zware ziekte thuis. In eerste instantie is hij zelf degene die beslist of hij ook opstapt of niet.

Strikt genomen is er een beperkt aantal oplossingen: of de huidige partijen zoeken een meerderheid bij andere partijen, waarmee het college van b+w een nieuwe samenstelling zou krijgen. Het kan ook zijn dat de huidige partijen als minderheidscollege met elkaar doorgaan en voor ieder individueel plan een meerderheid zoeken, los van coalitie- en oppositieverhoudingen.