Flevolandse elektriciteitsnet overbelast

Aangeboden door: energievergelijken.nl

Het elektriciteitsnet in Flevoland raakt overbelast.

Het probleem wordt voornamelijk veroorzaakt door grootschalige projecten, zoals bedrijfsdaken vol zonnepanelen, zonneweides en windparken. Daarom worden er de komende tijd extra kabels aangelegd door netbeheerders Alliander en TenneT.

Werkzaamheden binnen vier jaar afgerond

Naar verwachting is het elektriciteitsnet in Flevoland over vier jaar klaar om de grote hoeveelheden duurzame energie te kunnen verwerken. Er worden tientallen miljoenen euro's geïnvesteerd in capaciteitsverhoging. Daarnaast wil Alliander de energie van zonneparken gaan verwerken via reservekabels. Alle huishoudens moeten meebetalen aan deze werkzaamheden.

Het Klimaatakkoord

Om opwarming van de aarde tegen te gaan, moet er minder CO2 uitgestoten worden. Zo is het Klimaatakkoord ontstaan. Hierin staan afspraken om over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen. Nederland moeten uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. De overheid wil dat we in 2050 ruim 95 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Flevoland heeft de ambitie in om 2030 al energieneutraal te zijn. Hiervoor zijn zonneparken noodzakelijk. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van windmolens, bodemwarmte, waterstof en groen gas. Ook is het ook belangrijk dat woningeigenaren hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door het isoleren van hun woning.

Meer energie opgewekt dan verbruikt

Flevoland is de duurzaamste provincie van Nederland. Zo wordt er in deze provincie regelmatig meer energie opgewekt dan verbruikt. De overtollige windenergie uit Noordoostpolder gaat naar het zuiden van Nederland. Netbeheerder Alliander is bezig om de stations in Dronten en Lelystad uit te breiden, zodat er vanaf 2023 extra capaciteit komt. Ook komen er steeds meer initiatieven van Flevolandse bewoners die samen duurzame energie opwekken. Vorig jaar steeg de (landelijke) productie van deze projecten met 70 procent in vergelijking met 2018.

Investeren in energiebesparende maatregelen

Zoals hierboven al is beschreven, is het belangrijk dat woningeigenaren investeren in het verduurzamen van hun woning. Dat is uiteindelijk ook noodzakelijk, aangezien we allemaal van het aardgas af moeten. Om bewoners hierbij een handje te helpen, zijn er een aantal aantrekkelijke subsidies beschikbaar. Zoals de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Hiermee krijgen woningeigenaren een tegemoetkoming als zij investeren in minimaal twee isolatiemaatregelen en een duurzame verwarmingsinstallatie zoals een zonneboiler of warmtepomp.

Zonnepanelen voor particulieren

Inwoners van Flevoland die hun woning willen verduurzamen met zonnepanelen, kunnen dit gewoon doen. Het zijn namelijk niet de particulieren die zorgen voor de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Tot 2023 kunnen zij nog gebruik maken van de salderingsregeling. Dat houdt in dat de stroom die wordt teruggeleverd wordt verrekend met de stroom die wordt afgenomen. Als er onder de streep meer wordt teruggeleverd dan afgenomen bij de leverancier, dan kan men een vergoeding krijgen. De vergoeding verschilt per energieleverancier. Het is dus verstandig om door middel van energie vergelijken te achterhalen welke leverancier de hoogste vergoeding biedt.