Raad Dronten 'voorzichtig positief' over uitbreidingswens Van Werven

Biddinghuizen - De Dronter gemeenteraad heeft er geen moeite mee als het bedrijf Van Werven op haar huidige locatie in Biddinghuizen gaat uitbreiden, maar heeft daarbij wel een aantal zorgen. Als die in de verdere uitwerking van de plannen worden opgelost, staat niets de uitbreiding in de weg.

Dat bleek donderdagavond tijdens een speciale behandeling van de uitbreidingswens op een bijeenkomst van de gemeenteraad.

Verdubbelen

Het bedrijf Van Werven, dat werkzaam is in de recyclingindustrie en daar nationaal en internationaal een vooraanstaande positie in inneemt, wil graag verdubbelen qua bedrijfsoppervlakte. Dat kan eigenlijk alleen op de huidige locatie in Biddinghuizen, want een verhuizing naar een andere locatie kan niet uit.

Het probleem is dat het bedrijf in een agrarisch gebied ligt en er in het verleden grenzen zijn gesteld aan de bedrijfsactiviteiten die men daar kan plegen. Concreet komt dat er op neer dat het bedrijf niet kan uitbreiden, tenzij de gemeenteraad daar toestemming voor verleent.

Ontsluiting

De gemeenteraad is ‘voorzichtig positief’, maar stelt wel een aantal voorwaarden. Zo moet het uitgebreide bedrijf goed ontsloten worden. Zelf wil Van Werven investeren in een nieuwe ontsluiting op de Biddingringweg, maar niet alle fracties in de gemeenteraad zijn er van overtuigd dat dat de beste oplossing is. Liever zouden een aantal fracties zien dat het bedrijf middels een brug wordt aangesloten op het bedrijventerrein aan de overkant van de Lage Vaart, maar de vraag is of wat wel tot de (financiële) mogelijkheden behoort.

Participatieproces

Verder wil de gemeenteraad dat er een goed participatieproces met omwonenden en belanghebbenden wordt doorlopen, waarbij zoveel mogelijk draagvlak wordt gezocht voor de plannen. Ook moet het bedrijf zich inspannen qua uitstraling aan te sluiten bij het groene en agrarische karakter van het gebied.

Lokale werkgelegenheid

Een andere zorg van de gemeenteraad is: wie komen er werken? Er komen 50 tot 80 nieuwe banen. Zijn die voor mensen uit de gemeente zelf, met al dan niet een afstand tot de arbeidsmarkt? Of worden dat arbeidsmigranten?

Voor wat betreft het laatste zegt directeur Ton van der Giessen dat het absoluut de voorkeur heeft lokale mensen aan het werk te helpen, maar dat het niet altijd makkelijk is Nederlanders te vinden die het werk ook willen doen. Als een andere mogelijkheid noemde hij ook hiermee statushouders aan het werk te kunnen helpen, iets waar het bedrijf in Zweden in samenwerking met de lokale overheid goede ervaringen mee heeft.

Voetbalstadionverlichting

Voor wat betreft de andere punten: in een participatietraject is al voorzien en ook op andere punten denkt het bedrijf volop mee. Daarnaast bood de behandeling donderdagavond ook wat nieuwe inzichten. Zo noemden enkele partijen de enorme hoeveelheid licht die er nu ’s avonds al van het bedrijf afkomt. Dat moet zeker niet meer worden. ‘Het lijkt ’s avonds wel een voetbalstadion,' zei Paul Vermast (GroenLinks).

Van der Giessen werd daardoor verrast. ‘Daar heb ik nog nooit aan gedacht. Ik heb er ook nooit iemand over gehoord. Maar ik ga daar wel naar kijken. Het moet natuurlijk wel veilig, en we zijn 24 uur per dag in bedrijf, maar misschien dat daar met een andere opstelling van lampen al iets aan te doen is.’

Plannen uitwerken

Het is nu aan het bedrijf de plannen verder uit te werken en daarin vorm te geven aan de zorgen en voorwaarden van de gemeenteraad. Daarna zal het plan daar weer terugkeren.