GS ziet anticonceptie bij grote grazers Oostvaardersplassen niet zitten

Lelystad - Het toepassen van anticonceptie op de grote grazers in de Oostvaardersplassen is op dit moment geen middel om de groei van de populatie in toom te houden. Gedeputeerde Staten adviseert het beleid voor de Oostvaardersplassen op dat punt niet aan te passen.

Onderzoek

De afgelopen tijd hebben allerlei deskundigen onder de vlag van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor anticonceptie bij de grote grazers. Dat is een literatuuronderzoek geweest, op basis van reeds toegepaste methodes in het buitenland.

Volgens de onderzoekers blijkt daaruit dat er op dit moment slechts een gering aantal middelen beschikbaar zijn die mogen worden gebruikt in Nederland en kunnen worden toegepast. De twee middelen die beschikbaar zijn, zijn echter nog nooit toegepast op wilde dieren.

Bovendien moet een eventuele behandeling van grote grazers met een anticonceptiemiddel zeer gericht plaatsvinden en jaarlijks worden herhaald wil het effectief zijn. Het vergt sowieso twee tot drie jaar voor eventueel toepaste middelen effectief zijn.

Lange termijn

De onderzoekers merken verder op dat niet bekend is wat op lange termijn het effect zal zijn op het sociale gedrag van de dieren. Daarom zou dat, als de maatregel wordt toegepast, goed in de gaten moeten worden gehouden.

Anticonceptie bij de heckrunderen en konikpaarden is kansrijker, omdat die dieren iets makkelijker in een vangkraal te vangen zijn om behandeld te worden. Bij edelherten is dat vangen niet mogelijk, dat veroorzaakt heel veel stress bij de dieren. Dat betekent dat zij met ‘darts’ uit geweren van afstand behandeld moeten worden.

Aantal terugbrengen

Dat alles maakt dat Gedeputeerde Staten een negatief advies geven aan de politiek voor wat betreft anticonceptie. De politiek had gehoopt dat dit een diervriendelijke manier zou zijn om het aantal grote grazers in toom te houden. Het beleid is om het aantal terug te brengen naar 1.100, zodat het daarna weer langzaam kan groeien naar 1.500 dieren. Dat zou wat de provincie betreft het maximale aantal grote grazers voor de Oostvaardersplassen moeten zijn.

Voor de edelherten geldt op dit moment het beleid dat via afschot de populatie met zo’n 1.000 dieren moet worden teruggebracht. De rechter heeft die afschot in februari echter stilgelegd. Er zijn drie stichtingen die bezwaar hadden gemaakt tegen de maatregel. In afwachting van de verdere rechtsgang en uiteindelijk een oordeel van de Raad van State mogen er daarom geen dieren worden afgeschoten op de populatie terug te brengen. Dat mag alleen als dieren door voedselgebrek onnodig lijden, maar daar is deze winter geen sprake van.